För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagens regel-värk

Företagarnas rapport visar att krångliga regler fortfarande är ett stort problem för småföretagen. Arbetsmarknadsreglerna är de som tynger mest.

De administrativa kostnaderna är i genomsnitt 146 311 kronor per år för varje svenskt företag.

En jämförelse av motsvarande beräkning för Nederländerna , omräknat till svenska kr, visar att kostnaden per företag motsvarar 119 310 kronor per år. Svenska företag har alltså 22 procent högre administrativ kostnad per år än företagen i Nederländerna. Det måste vi göra något åt eftersom det hämmar svenska företags konkurrenskraft.

Regeringen satte 2006 ett mycket ambitiöst mål att minska de administrativa kostnaderna för företag med 25 procent netto till utgången av 2010. Den uppdaterade prognosen visar dock att utfallet beräknas stanna vid 7,3 procent. Företagarna lyfter här fram småföretagarvänliga reformer som kan bidra till tillväxt och jobb utan att kräva miljarder ur statsbudgeten:

 • Tänk småskaligt i all lagstiftning som rör företag
 • Inför ett kostnadstak för regelbördan
 • Ge entreprenörskap plats i skolan
 • Släpp in småföretagen i offentliga upphandlingar
 • Större valfrihet i företagens trygghetssystem
 • Stoppa osund konkurrens från kommunala bolag och förvaltningar

Småföretagen tycker till
Under perioden 1 – 15 november genomförde vi en webbaserad enkät som besvarades av 1 360 företagare. Årets enkät visar att enklare regler fortsatt är en högt prioriterad fråga för småföretagare.

 • 71 procent av de svarande anser att regelbördan är mycket eller ganska omfattande. Det är nästan tre av fyra företagare.
 • Hela 88 procent av de svarande anser att regelbördan antingen har varit oförändrad eller till och med ökat de senaste fyra åren.
 • Det är viktigt att betona att småföretagen själva arbetar aktivt med rationalisering inom sina företag. Hela 79 procent av de svarande arbetar på eget initiativ med dessa frågor. Småföretagen gör sitt och ställer därmed krav på att regeringen och myndigheter också tar frågan på allvar.

Irritationstoppen 2010
Det här är reglerna som småföretagen irriterar sig mest på och anser vara viktigast att förenkla.

 1. Arbetsmarknadsregler
 2. Skatteregler
 3. Sjukförsäkring/sjuklön
 4. Arbetsgivaravgifter
 5. Uppgiftslämnande till myndigheter
 6. Moms
 7. Miljö
 8. Redovisning
 9. Branschspecifika regler
 10. Revision
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.