headphones newspaper video-player

Småföretagen Sveriges största skattebetalare

Småföretagen betalar mer i skatt än någon annan företagsgrupp. Det visar en ny rapport från Företagarna.

De totala skatterna i Sverige uppgick 2008 till knappt 1 500 mdr kr. Av den summan står de svenska småbolagen med färre än 50 anställda, för hela 208 mdr kronor. Denna siffra inkluderar bolagsskatter, arbetsgivaravgifter och de anställdas inkomstskatter, som är en direkt effekt av de jobb som småföretagen skapar. Om vi inkluderar landets alla egenföretagare ger det ytterligare 23 mdr kronor i egenavgifter och inkomstskatter.

15,5 procent av skatteintäkterna
Totalt bidrar småföretagen, deras anställda och egenföretagarna med 231 mdr kronor i skatteinbetalningar, vilket är cirka 15,5 procent av de totala skatteintäkterna. Det kan jämföras med att företagen med 50-249 anställda betalar in 110,7 mdr kronor i motsvarande skatter. Företagen med 250-499 anställda betalar 53,2 mdr kronor, och de allra största företagen, med över 500 anställda, betalar 197,9 mdr kronor i skatter.

Småföretagen betalar alltså mer i skatt än någon annan företagsgrupp och utgör därmed även ryggraden i den svenska ekonomin.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.