För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sämre service hotar glesbygdsföretagen

Bredband, postkontoret och bensinmacken är viktigast för landets småföretagare i glesbygden. Det visar Företagarnas undersökning som har genomförts bland 2 400 medlemsföretag.

Hela 97 procent svarar att bredband är mycket viktigt eller viktigt för deras verksamhet på orten. 95 procent anser att postdistribution är mycket viktigt eller vikigt, och motsvarande andel för bensinmackar är 80 procent.

Kollektivtrafik anses viktigt eller mycket viktigt av 59 procent av de tillfrågade. Polis och rättsväsende är viktigt eller mycket viktigt för 63 procent, skola och sjukvård för 65 procent.

Skillnader mellan orter
Av undersökningen framgår att god bredbandstillgång och postdistribution är de två frågor man är mest ense om vikten av, vare sig man bedriver sin verksamhet i kommunens centralort eller på landsbygden.

Av företagarna med verksamhet i kommunens centralort ansåg 35 procent att polis/rättsväsende är mycket viktigt för deras företagande, medan enbart 18 procent av de med verksamhet på landbygden tycker likadant. För bankkontor ger samma jämförelse siffrorna 35 procent i centralort respektive 22 procent på landsbygd.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.