podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

LAS missgynnar unga

Frågan om turordningsreglerna har diskuterats flitigt under det senaste året, och då framför allt hur reglerna påverkar de ungas möjlighet att får ett jobb och därmed komma in på arbetsmarknaden.

Företagarnas undersökning visar att närmare sjuttio procent av de unga ( personer yngre än 30 år) anser att turordningsreglerna missgynnar dem. En tydlig majoritet (59 procent) av hela befolkningen har samma uppfattning som de unga i denna fråga. Undersökningen bekräftar därmed tidigare forskning, bl. a. av Per Skedinger, som visat att en hårt reglerad arbetsrätt missgynnar unga. Den ger också konkret stöd för att turordningsreglerna är ett verkligt och reellt problem för dagens unga.

Företagarna anser därför att turordningsreglerna ska tas bort för småföretag. Företagarna menar också att det bör tillsättas en utredning för att se om a-kassan samtidigt bör höjas i början av arbetslösheten kombinerat med en snabb avtrappning av ersättningsbeloppen. Detta skulle kunna finansieras med hjälp av en minskning av stödåtgärder vid arbetslöshet eftersom denna typ av åtgärder blir mindre viktiga när fler jobb skapas.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.