För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan

Vart femte företag har problem med att hitta rätt arbetskraft. Lösningen på problemet är lärlingsutbildningar. Företagarnas rapport visar att 47 procent av landets företagare är beredda att ta emot lärlingar.

De enkäter och undersökningar som Företagarna genomfört om lärlingsutbildning har stadigt visat på ett stort intresse hos de mindre företagen.

Den senaste undersökningen, som genomfördes hösten 2009, visade att en stor andel av landets småföretagare anser att lärlingsutbildning är en viktig del av lösningen på problemet med arbetskraftsbrist. Nästan hälften av småföretagarna, 47 procent, uppger vidare att de gärna skulle vilja ta emot och utbilda lärlingar. Högst andel finns i Jämtlands län där fler än sex av tio företag är positiva till att ta emot lärlingar.

Ju fler anställda i företaget, desto mer villig är man att ta emot lärlingar, visar vår undersökning. I företag som har 20-49 anställda uppger 69 procent att de vill ta emot lärlingar. Dock var det faktiskt företag med under tio anställda som hade mer än hälften av lärlingarna under det första försöksåret 2008/09.

Oväntat positiva
Vissa branscher har ingen tradition av att ta emot lärlingar. Trots det, så uppger 34 procent inom gruppen företagstjänster att de är positiva till att ta emot lärlingar, vilket stöder tanken att det inom alla yrkesprogrammen på gymnasiet borde finnas lärlingsutbildning som en valbar variant. Första försöksåret visar också att det finns företag inom denna sektor som har lärlingar.

Samtliga branscher visar en nedgång i viljan att ta emot lärlingar jämfört med hur det såg ut 2008, med hotell och restaurang som undantag. Där uppger hela 77 procent av företagen att de kan tänka sig att utbilda en lärling.

Finanskrisen påverkar
Att viljan att ta emot lärlingar sjunker något i den senaste undersökningen är inte så konstigt, med tanke på att den genomfördes mitt under den djupaste krisen på 20 år. Sett i ett lite längre perspektiv kan vi snarare konstatera att intresset för lärlingar är oförändrat högt. Vid en liknande undersökning 1997 - Lärling för vem och varför, Företagarna, 1997 - svarade hälften av företagen med under tio anställda att de kunde tänka sig att ta emot en lärling. Hos de större företagen var det ännu fler, två tredjedelar av de tillfrågade, som var positiva.

Våren 2002 - Morgondagens Yrkesutbildning, Företagarna, 2002 - var drygt hälften av samtliga tillfrågade företagare - cirka 4 200 - med 1-49 anställda beredda att ta emot en lärling. Intresset var störst i hotell och restaurangbranschen, därefter kom byggföretagen och handeln. Frågor i Småföretagsbarometern våren 2008 visar liknande positiva resultat.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.