För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Jämställt företagarindex 2010

Sverige är ett land som i många sammanhang beskrivs som jämställt mellan kvinnor och män. Sysselsättningsgraden bland Sveriges kvinnor är i världsklass – när det gäller anställningar. Däremot verkar företagandet fortfarande vara ett typiskt manligt beteende i Sverige.

Drygt 28 procent av Sveriges företagare är kvinnor. En sådan betydande ojämställdhet borde väcka mer uppmärksamhet än den gör. Motsvarande förhållande skulle inte accepteras på andra håll i samhället: det verkar otänkbart att Sveriges riksdag skulle bestå av 72 procent män, eller att samma situation skulle gälla bland högskolestudenter.

Generationsskifte
Samtidigt planerar mer än var fjärde småföretagare i Sverige att dra sig tillbaka de kommande fem åren. Det innebär att ca 60 000 småföretag med anställda, eller ca 180 000 företag om även egenföretagarna räknas med, kommer att byta ägare eller eventuellt läggas ned.

På tio års sikt uppger hela 42 procent av företagarna att generationsskifte eller ägarbyte är aktuellt. För att upprätthålla välfärd och sysselsättning, behövs företagare som kan ersätta de som går i pension. Här finns en stor chans för företagarsugna kvinnor att ta över. Men för detta krävs bättre villkor för företagande i Sverige.

Slutsatser
Det är varken möjligt eller önskvärt att lagstifta om jämställdhet inom företagandet. Däremot är det både möjligt och önskvärt att lagstifta om åtgärder som förbättrar företagsklimatet generellt. Flera av de viktigaste åtgärderna skulle få särskilt positiv påverkan på kvinnors företagande, eftersom dagens regelverk slår extra hårt mot de sektorer som kvinnor är verksamma i.

Viktiga åtgärder
Generella åtgärder som skulle påverka kvinnligt företagande och företagstillväxt positivt:

  • enklare regelverk
  • lättare att ordna kapital via ett riskkapitalavdrag
  • slopat sjuklöneansvar
  • sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
  • bättre anpassade sociala trygghetssystem
  • avreglering av offentlig sektor
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.