För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Fyra av tio företag utsatta för brott

Bluffakturor samt stölder och snatterier är de vanligaste brotten. Mest drabbat är Kalmar län medan Västernorrland klarar sig bäst, visar Företagarnas rapport.

Kriminalitet i alla former drabbar samhället hårt. Allra värst drabbas givetvis de individer som blir utsatta för olika brott, men i förlängningen hotas även ett av samhällets fundament – rättssäkerheten och förtroendet för samhället - och därmed den långsiktiga tillväxten och välståndet. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminaliteten leder till större kostnader, ökad osäkerhet, i förlängningen till mindre företagande och sämre välstånd.

Att fyra av tio företag utsatts för brottslighet är därvidlag skrämmande. Att bekämpa brottslighet är därmed också ett mycket viktigt område för Företagarna. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet.

Det behövs sannolikt en rad olika åtgärder såsom inkluderar såväl skattesänkningar som minskar motiven till svartarbete, effektivare handläggning hos polis, domstolar och andra myndigheter, ökade resurser till polisen, översyn av straffsatser och andra åtgärder som gör det svårare att bryta mot lagarna.

Åtgärder mot brott
En rad av dessa insatser ligger utanför Företagarnas kompetensområde. Vi har istället valt att fokusera på önskvärda direkt näringslivskopplade åtgärder:

  • Det måste till en översyn av dagens system för registrering av betalningsanmärkningar. Företagare ska inte behöva agera utifrån risken för betalningsanmärkningar och sänkt "rating" hos kreditupplysningsföretag vid hantering av bluffakturor.
  • Behåll ROT- och RUT-avdragen. Införandet av ROT- och RUT-avdraget är ett utmärkt sätt att minska skattekilarna och därmed göra dagens svarta jobb vita.
  • Sänk arbetsgivaravgifterna och gör det därmed billigare och enklare att anställa personal vitt.
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.