headphones newspaper video-player

Fler företagare bland invandrare

En större andel invandrare är företagare i jämförelse med svenskfödda. I dag är 200 000 personer sysselsatta i företag som drivs av invandrare. Det visar en sammanställning som Företagarna har gjort.

Villkoren för invandrarföretagare uppmärksammats i högre grad under de senaste åren. Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson deltar i dag i en paneldebatt på Tillväxtverket på temat "Vad bör och kan göras i framtiden för företagare med utländsk bakgrund?".

I samband med debatten publicerar Företagarna en nygjord sammanställning av invandrare och personer med utländsk bakgrunds företagande i Sverige. Vi lyfter även fram två rapporter som innehåller konkreta förslag på hur villkoren för företagare med utländsk bakgrund kan förbättras. Länkar till rapporterna finns nedan.

Taggar
Riks Rapport