headphones newspaper video-player

Fler företagare bland invandrare

26 jun 2013
En större andel invandrare är företagare i jämförelse med svenskfödda. I dag är 200 000 personer sysselsatta i företag som drivs av invandrare. Det visar en sammanställning som Företagarna har gjort.

Villkoren för invandrarföretagare uppmärksammats i högre grad under de senaste åren. Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson deltar i dag i en paneldebatt på Tillväxtverket på temat "Vad bör och kan göras i framtiden för företagare med utländsk bakgrund?".

I samband med debatten publicerar Företagarna en nygjord sammanställning av invandrare och personer med utländsk bakgrunds företagande i Sverige. Vi lyfter även fram två rapporter som innehåller konkreta förslag på hur villkoren för företagare med utländsk bakgrund kan förbättras. Länkar till rapporterna finns nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD