headphones newspaper video-player

Fler företagare bland invandrare

En större andel invandrare är företagare i jämförelse med svenskfödda. I dag är 200 000 personer sysselsatta i företag som drivs av invandrare. Det visar en sammanställning som Företagarna har gjort.

Villkoren för invandrarföretagare uppmärksammats i högre grad under de senaste åren. Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson deltar i dag i en paneldebatt på Tillväxtverket på temat "Vad bör och kan göras i framtiden för företagare med utländsk bakgrund?".

I samband med debatten publicerar Företagarna en nygjord sammanställning av invandrare och personer med utländsk bakgrunds företagande i Sverige. Vi lyfter även fram två rapporter som innehåller konkreta förslag på hur villkoren för företagare med utländsk bakgrund kan förbättras. Länkar till rapporterna finns nedan.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.