För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Bemanningsföretagen behövs

Företagarnas undersökning visar att 57 procent av ungdomarna - 18 till 29 år - anser att bemanningsföretagen positivt påverkar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Allmänhetens uppfattning är även den positiv när det gäller invandrares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom bemanningsföretag.

Skjuts in på arbetsmarknaden
Bemanningsföretagen spelar alltså en mycket viktig roll för att ge svaga grupper en fot in på arbetsmarknaden. Det är oerhört viktigt att ungdomar får chansen att komma ut i förvärvslivet så fort som möjligt. Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige medför stora kostnader för samhället och de individer som drabbas. Motsvarande gäller för invandrargrupperna, som också i stor utsträckning står utanför den svenska arbetsmarknaden. Även för dem är bemanningsföretag en av de viktigaste vägarna till arbete och integration.

Därför är det viktigt att ge bemanningsföretagen möjlighet att agera på marknaden och därmed öka dessa gruppers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Företagarna menar att man bör lyssna särskilt på dem som berörs av problemet, det vill säga ungdomarna som menar att bemanningsföretag ökar deras möjligheter att få arbete.

Bemanningsföretagen är viktiga också för att underlätta strukturomvandling och flexibilitet. Det måste vara enkelt för en företagare att strukturera om sitt företag. Om ledningen beslutar att inte ha anställda, ska man kunna bygga upp organisationen med användning av bemanningsföretag. Företagarna har även genom en medlemsundersökning tagit reda på hur stor andel av dem som driver företag som kan tänka sig att ersätta anställda med personal från bemanningsföretag. Drygt en tredjedel kan tänka sig att göra en sådan omorganisation. Detta kan ses som en följd av problematiken med att ha anställda.

Hjälp vid tillfälliga arbetstoppar
Undersökningen visar också att av de företag som använt sig av bemanningsföretag har det oftast handlat om att kapa tillfälliga arbetstoppar. Andra vanliga orsaker är att få ersättare vid frånvaro bland anställda, för att få tag på rätt kompetens, för att klara av tidsbegränsade uppgifter och för att slippa regler och kostnader för anställning.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.