podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagare trivs med jobbet

Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare. Samtidigt är det oroväckande att var fjärde av de tillfrågade anser att arbetet är så krävan...

Myndighetsranking 2010

Bolagsverket tätt följt av Skatteverket får högst betyg när Sveriges småföretagare betygsätter våra myndigheter.

Småföretagens regel-värk

Företagarnas rapport visar att krångliga regler fortfarande är ett stort problem för småföretagen. Arbetsmarknadsreglerna är de som tynger mest.

Småföretagsbarometern hösten 2010

Konjunkturen för landets småföretag har stärkts i höstens Småföretagsbarometer. Drygt vart tredje företag planerar att öka personalstyrkan, det skulle kunna ge upp till 65 000-7...

Fler företagare bland invandrare

En större andel invandrare är företagare i jämförelse med svenskfödda. I dag är 200 000 personer sysselsatta i företag som drivs av invandrare. Det visar en sammanställning som ...

Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb

Arbetsgivaravgiften är den viktigaste skatten att sänka. Med lägre skatt vågar småföretagen nysanställa och expandera. Det kan ge uppåt 50 000 nya jobb, visar en färsk rapport s...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.