headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Företagare trivs med jobbet

Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare. Samtidigt är det oroväckande att var fjärde av de tillfrågade anser att arbetet är så krävan...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Småföretagens regel-värk

Företagarnas rapport visar att krångliga regler fortfarande är ett stort problem för småföretagen. Arbetsmarknadsreglerna är de som tynger mest.

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern hösten 2010

Konjunkturen för landets småföretag har stärkts i höstens Småföretagsbarometer. Drygt vart tredje företag planerar att öka personalstyrkan, det skulle kunna ge upp till 65 000-7...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Fler företagare bland invandrare

En större andel invandrare är företagare i jämförelse med svenskfödda. I dag är 200 000 personer sysselsatta i företag som drivs av invandrare. Det visar en sammanställning som ...

26 jun 2010 | Riks | Rapport

Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb

Arbetsgivaravgiften är den viktigaste skatten att sänka. Med lägre skatt vågar småföretagen nysanställa och expandera. Det kan ge uppåt 50 000 nya jobb, visar en färsk rapport s...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap