podcast news play företagaren I media förmån faq

Tillväxt

Svenska företag etableras och drivs främst genom egna medel.

I Sverige är egentligen inte företagsstarten det svåra utan att få företag att bli lönsamma och växa. Svenska företag etableras och drivs främst genom egna medel.  

Mer än sex av tio företag startas med grund av eget sparande. Ungefär åtta av tio bolag växer genom vinstmedel. För många företag som vill växa är finansieringsmöjligheten ett hinder. Höga kapitalskatter slår på småföretagens lönsamhet och minskar tillgången på kapital för nya och växande företag.  

Kompetensbrist hämnar tillväxten 

Sverige har under en lång tid befunnit sig i en stark ekonomisk tillväxt. Det går fortfarande bra för Sveriges företag - men vi börjar se tecken på avmattning av tillväxten. En av de främsta orsakerna till detta är just svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Det har länge varit ett problem som ökar i omfattning, och nu hämmar det tillväxten mer än någon annan faktor. Hela 8 av 10 företagare som vill rekrytera anger att de upplever att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Detta har direkta negativa effekter på företagens tillväxt och produktion. Läs mer om kompetensbrist här.  

Såhär vill Företagarna stimulera tillväxten 

Företagarna vill förenkla de så kallade 3:12-reglerna om av många företagare uppfattas som orimligt komplicerade, framförallt överlåtelsereglerna. Företagarna vill även förändra optionsbeskattningen så att växande företag kan knyta till sig viktig personal till låg kostnad och som kan vara med och dela företags framtida risk.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.