headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jämställdhet

Jämställdhet är viktigt på ett företag, inte bara för att det är en grundläggande rättighet, utan för att de blir även mer framgångsrika.

Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. 

Kostanden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige i dag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt 

Det är även viktigt att inte begränsa vinster i välfärden. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap