headphones newspaper video-player

Drönare

Den 1 augusti 2017 infördes en regel som gör att företag och privatpersoner slipper ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för fotografering från drönare. Detta öppnar upp för en innovativ bransch där småföretag ofta kan konkurrera mot stora.

Under hösten 2016 väcktes stor oro när Högsta Förvaltningsdomstolen utfärdade en dom som fastställde att fotografering och filmning med hjälp av drönare ska anses som övervakning och således omfattas av kameraövervakningslagen. Regeringen tillsatte därför en utredning som kom fram till att lagen om kameraövervakning inte bör gälla om fotografering eller filmning från drönare sker av någon annan än en myndighet. 

Företagarna vill att Sverige ska vara ett ledande land för företag som utforskar nya innovativa lösningar och nya sätt att arbeta på.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap