headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Att elektrifiera tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman skulle medföra effektivare transport av både gods och personer samt ha en positiv inverkan på miljön

Elektrifiera Tvärbanan Hällnäs-Storuman

Tvärbanan mellan Hällnäs i Vindelns kommun och Storuman saknar elektrifiering. Om sträckan elektrifieras kan mycket positiva effekter uppnås såsom effektivare godstransporter och att arbetskraftspendling skulle möjliggöras. Detta skulle starkt bidra till utvecklingen och tillväxten i vårt län. Elektrifiera Tvärbanan nu!

Vi har under en tid arbetat med att lyfta frågan om att elektrifiera tvärbanan Hällnäs - Storuman och vi är många som tycker att det är en mycket angelägen fråga. På den här sidan har vi sammanställt det material som vi använt oss av i vårt opinionsarbete. 

Till höger på sidan ser du en kolumn med länkar till debattartiklar som publicerats, både på lokal och nationell nivå.

Nedan har vi samlat filmer som företagare och andra inom Västerbottens näringsliv spelat in sina svar på frågan "Varför är elektrifiering av Tvärbanan viktigt?" 

Taggar