headphones newspaper video-player

Annonsering och sponsring

Event, nyhetsbrev, nativesamarbeten, banner, podcast, medlemstidning - vi har alla kanaler du behöver för att nå Sveriges småföretagare.

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitisk obunden intresseorganisation som företräder cirka 60 000 företagare. Via oss når du ut till en högst intressant och köpstark målgrupp. 

Kontakt, format och priser

Besök vår samlingssida med mer information:

Till Företagarna på Ocast