headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Annonsering och sponsring

Event, nyhetsbrev, nativesamarbeten, banner, podcast, medlemstidning - vi har alla kanaler du behöver för att nå Sveriges småföretagare.

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitisk obunden intresseorganisation som företräder cirka 70 000 företagare. Via oss når du ut till en högst intressant målgrupp. 

Kontakt, format och priser

Läs mer och kontakta oss för annonsering och sponsring här på vår Ocast sida!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap