För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sven Johansson Bygg AB i Ed är med i Klimatlöftet för företag

Publicerad 4 mar 2024
I Ed ligger familjeföretaget Sven Johansson Bygg AB, ett modernt byggföretag som vill vara med och bidra till en grön omställning inom sin bransch.              – Vi har valt att gå med i Klimatlöftet för företag för att ta vår vision till verkstad, säger företagets vd Annika Andersson.
SJB:s ägare Annika Andersson, vd och Peter Andersson, affärsområdeschef Bygg

Varför har ni valt att gå med i Klimatlöftet för företag och vad vill ni förbättra?

Genom vår vision - att vara den attraktivaste byggpartnern som skapar ett långsiktigt hållbart samhälle, har vi satt ett högt mål på oss själva och kraven på vägen dit. Vår bransch inom bygg och anläggningssektorn står idag för 22 procent av Sveriges växtgasutsläpp och vi vill vara med att ställa om till noll växtgasutsläpp till 2045. Vi har valt att gå med i ”Klimatlöftet för företag” för att ta vår vision till verkstad. Det vill säga att det är på spik- och skruvnivå som vi kan göra skillnad genom bra materialval, minskning av vårt avfall och ställa krav på våra leverantörer och vi vill såklart att våra kunder ska ställa krav på oss.

Vi arbetar aktivt för att maximera positiv och minimera negativ påverkan längs hela värdekedjan.

Har du något exempel du vill dela med dig av, någon förbättring ni gjort som även andra skulle kunna göra?

Vi arbetar med flera klimatåtgärder och har arbetat länge och kommit långt i vårt arbete att minska vårt avfall.  Vi tar ytterligare ett steg i att minska vårt klimatavtryck och utvecklar nu SJB Hyrmaskiners cirkulära affärsmodell, nämligen SJB ÅTERBYGG. I vårt återbrukskoncept, där hållbarhet och kostnadseffektivitet går hand i hand, går vi till handling i ett av våra klimatlöften, att aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten. Tanken är att våra kunder, redan i kalkylstadiet, uppmanas att ta del av våra återbrukade produkter för att gemensamt utforska möjligheterna med återanvändning. Det gynnar inte bara miljön utan också håller nere kostnaderna.

För närvarande är vårt huvudsakliga fokus att göra SJB ÅTERBYGG tillgänglig internt och för våra kunder som bygger. Vår förhoppning är av att kunna göra den tillgänglig för övriga under 2024. Genom detta tror vi att vi kan integrera återbruk som en naturlig och lättillgänglig del av byggprocessen, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid på SJB.

Vilket klimatlöfte ser du som den största utmaningen för er att jobba med?

Vi upplever att den största utmaningen för oss är fossilfria transporter. På en byggarbetsplats är det många transporter dagligen genom materielleveranser, kedjor av underleverantörer som ska utföra arbeten samt våra egna arbetsbilar. Dessa behöver bli fossilfria och då behöver vi ställa krav på våra leverantörer vilket inte alltid är så lätt av ibland förståeliga skäl. Utbudet på lastbilar och arbetsbilar som går på el är inte tillräckligt bra och ekonomiskt attraktivt, infrastrukturen inte är utbyggd i form av laddstationer och det finns också hinder i skatteregler som inte bidrar till att kunna använda våra resurser effektivt och minska utsläppen. I vårt område där vi verkar är det ofta långa avstånd och på landsbygd. Våra servicebilar är ofta tungt lastade med material och verktyg vilket i nuläget inte alltid är förenligt med att det fungerar med eldrift för oss.

Men vi har tagit ett strategiskt beslut om att vi inte köper några nya arbetsbilar drivna av fossila bränslen, så vi hoppas att utbudet inom fossilfria arbetsbilar ökar och infrastrukturen hänger med i snabbare takt.

Löften som SJB antagit:

  • Anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.
  • Anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.
  • Erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.
  • Minska klimatpåverkan från inköp.
  • Aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.
  • Bedriva ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.
  • Använda cirkulära möbler på sina arbetsplatser.
  • Effektivisera sin elanvändning.

Om Klimatlöftet för företag

Klimatlöftet företag är ett projekt som leds av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna Västra Götaland och Klimat 2030 Västra Götaland ställer om med stöd av Västra Götalandsregionen. Programmet startade i oktober 2023 och pågår under ett år. Sedan tidigare finns också Kommunernas klimatlöften, en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 

 

Fler nyheter från Företagarna