För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Borås!

Publicerad 16 feb 2024
Nu öppnar vi nomineringen till Årets Företagare och Årets Unga företagare. I år söker vi särskilt den företagare vars vision omfattar att skapa en varaktig påverkan på samhälle och människa, och som aktivt bidrar till sin bygd eller stad på lång sikt.

På lång sikt strävar Årets Företagare 2024 efter att vara en förebild och visa att hållbarhet, en affärsverksamhet som slår vakt om människan och samhällsengaemang inte bara är etiskt riktiga, utan också lönsamma och hållbara strategier. Genom att tydligt definiera och följa sin långsiktiga vision kan Årets Företagare göra verklig skillnad och inspirera andra att följa i deras spår.
Du kan nominera dina favoriter fram till 15 juni.

In och nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare nu!

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas: 

Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas. 

Ledare & Förebild
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel; 
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete. 
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc. 
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder. 
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald. 

Kreativitet & Innovation
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom; 
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch. 
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc. 

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal. 

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. 

Jury

Helen Emanuelsson, Creative Cultures Consulting AB – juryns ordf
Niklas Hedin, Centiro Solutions AB
Marike Wolter, Näringslivschef, Borås Stad.
Dennis Lénberg, Ordförande Företagarna Borås.
Marie-Louise Persson, SEB

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 35 år.

Vinnare 2023

Årets Företagare i Borås 2023 Ann-Louise Håkansson & Sandra Stefansson, Bruket i Wiared
Läs artikel

Årets Unga Företagare i Borås 2023 Wilma Junger & Ylva Sved, WY Dansskola
Läs artikel

Vid frågor angående Årets Företagare i Borås, kontakta:

Dennis Lenberg
Ordförande Företagarna Borås
0707-279 098
dennis.lenberg@exekutiv.se

TAGGAR
Fler nyheter från Företagarna