För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Gullmarsbron

Publicerad 30 nov 2023

BAKGRUND OCH SYFTE

Från Lysekil finns idag två alternativa sätt att nå Uddevalla och områden i söder och öster. Ett sätt är via bilväg i en nordlig sträckning via Gläborg, vilket innebär en omväg på 24 km omkring Gullmarn. Det andra sättet är via en färja över Gullmarn där sträckan är kortare men där färjan medför en längre restid som inkluderar väntetid i färjeläge. En bro kan ha positiv påverkan på miljön genom omfördelning av trafik och därmed kortare körsträckor och minskade utsläpp från biltrafik och färja. Företagarna i Lysekil har sedan 1980 talet verkat för en fast förbindelse över Gullmarn.

Företagarna och Näringslivscentrum har i samarbete med Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, på senare år arbetat för att en flytbro ska byggas över Gullmarn. Detta skulle ge en bättre förbindelse mellan Lysekil och Uddevalla och vidare mot söder och öster. Enligt projektets vision blir detta positivt för den ekonomiska utvecklingen i Lysekil och Fyrstadsregionen samt en god affär för staten och Västra Götalandsregionen. Trafikverket inväntar beställning från Västra Götalandsregionen på en åtgärdsvalsstudie där flytbro över Gullmarns är ett möjligt alternativ. Företagarna i Lysekil har av LEADER erhållit medel för framtagande av underlag kring broalternativet till åtgärdsvalsstudien.

Detta uppdrag, som beställts av Företagarna i Lysekil omfattar fem delstudier:

 1. Beskrivning av flytbro
 2. Gullmars skyddsvärden.
 3. Trafikanalys (med samhällsekonomisk kalkyl).
 4. Effekter av trafikavgifter (med finansieringsanalys).
 5. Regionalekonomiska effekter och effekter på totalförsvaret.

Förutsättningar, metod och resultat har dokumenterats i separata delrapporter för de olika delstudierna. I detta dokument som är att betrakta som ett paraplydokument till de olika delrapporterna, ges en övergripande sammanfattning av innehållet i alla delrapporterna.

Läs hela Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Gullmarsbron här

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅTGÄRDSVALSSTUDIE GULLMARSBRON

 1. BAKGRUND OCH SYFTE sid 3
 2. BESKRIVNING AV FLYTBRO sid 4
 3. GULLMARNS SKYDDSVÄRDEN sid 8
 4. TRAFIKANALYS sid 10
 5. SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL sid 13
 6. FINANSIERINGSANALYS sid 16
 7. REGIONALEKONOMISKA EFFEKTER OCH EFFEKTER PÅ TOTALFÖRSVARET sid 18
 8. SLUTSATSER sid 19

KUND

Företagarna Lysekil
c/o Roland Karlsson
Rönnvägen 4
453 37 Lysekil
Tel: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880

KONSULT

WSP
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

Företagarna Lysekil
Roland Karlsson
Tel: 070 - 508 06 95
rolandkarlsson@telia.com

Företagarna Lysekil
Per-Allan Olsson
Tel: 070 – 480 59 20
perallanolsson@gmail.com

WSP
Stehn Svalgård Jarcem
Tel: 010 – 722 86 57
stehn.svalgard.jarcem@wsp.com

Taggar
Fler nyheter från Företagarna