podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Matcha mer för fler i hantverksyrken

Publicerad 6 apr 2023
Det går att matcha personer som står långt från arbetsmarknaden för att mota kompetensbristen inom hantverksyrken.

Sedan flera år arbetar Företagarna i Västra Götaland med olika projekt för att underlätta för hantverksföretag att hitta personer att anställa. Kompetensbristen i vissa branscher är skriande och det krävs nytänkande för att tackla problemet som hindrar företag från att utvecklas och växa.

Finansiering från Europeiska socialfonden

För att kunna göra konkreta regionala satsningar som tar fasta på kompetensbristen och samtidigt tackla problemen med segregation, en könssegregerad arbetsmarknad och ungdomsarbetslöshet ansökte Företagarna i Västra Götaland för tre år sedan tillsammans med partners om projektfinansiering från Europeiska socialfonden. Resultatet blev två förstudier som publicerades i fjol: Hantverksutveckling Väst och HantverksKraft.

Mikael_erlandson_rund.jpg

− Vi har samlat på oss mycket lärdomar och blivit stärkta i att det går att göra något åt kompetensbristen. Förstudier och rapporter i all ära. Nu förväntar sig företagen att det bli verkstad, säger Mikael Erlandson, Företagarnas regionchef i Västra Götaland.

En modell för fler i arbete

I en ny rapport – Utveckling hantverkare – har projektägarna byggt vidare på insikterna från Hantverksutveckling Väst och tagit fram en arbetsmodell för att matcha personer som står långt ifrån arbetsmarknaden mot hantverksföretags behov av kompetensförsörjning.

Modellen handlar om att rekrytera hantverksföretagare och deltagare från Arbetsförmedlingen, KROM-företag (Kundval Rusta Och Matcha), kommuners arbetsmarknadsenheter och kompetenscentra. Genom att inrätta ett tvärfunktionellt introduktions- och uppföljningsteam som består av individsamordnare, arbetsterapeuter, hälsoutvecklare, studie- och yrkesvägledare och företagsrekryterare ska personerna introduceras och i slutet av introduktionsfasen göra praktik i ett företag.

Stötta och kartlägga

Förstudiens omvärldsanalys visar att det råder brist i Norden på arbetskraft och antalet obesatta tjänster har ökat inom flera sektorer, vilket kan erbjuda möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive invandrare. Den visar även att det behövs ett individuellt stöd till de personer som deltar i projektet och att det är nödvändigt med en bred kartläggning av vad den arbetssökande kan och vill samt arbetsgivares rekryteringsbehov för att skapa en mer kvalitativ matchning. Enligt förstudien krävs samverkan på lokalt och nationellt plan för en fungerande matchning mellan behov och individ. Erfarenheter från utvärdering av jobbspåret visar att mer intensiva aktiviteter i kombination med företagare är aktivt involverade i utformandet och genomförandet av insatsen leder till högra grad av sysselsättning.

 

Fler nyheter från Företagarna