podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vem ska bygga Göteborg?

Publicerad 19 sep 2022
Trots att företagen skriker efter yrkeskompetens väljer allt färre ungdomar en praktisk yrkesutbildning. Hur kan trenden vändas?
På bilden: Maximilian Sussman, lärling på Pogab, Mariah Ben Salem, vd på Stiftelsen Drivhuset Göteborg och vice ordförande (L) i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Johanna Redelius, Göteborgsregionens kompetensnav, Mattias Mattsson, plåtslagare och ägare av Pogab samt Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildningsfrågor och kompetensförsörjning.

Frihamnsdagarna är Göteborgs svar på Almedalen och Järvaveckan. Företagarna var på plats och deltog i flera seminarier. I ett av dem ledde Företagarnas expert på utbildningsfrågor och kompetensförsörjning, Anna Jansson Libietis, ett samtal om företagens största tillväxthinder: svårigheten att hitta rätt personer att anställa.

− Företagen lyckas inte hitta arbetskraft med rätt kompetens trots att det satsas stora resurser på utbildning, arbetsförmedling och matchning och trots arbetslöshet och stort utanförskap, sade hon inledningsvis.

Med den inramningen följde ett samtal med fokus på utmaningar för Göteborg. En stad där det finns drygt 29 400 företag med anställda och där 96 procent av dem är småföretag. Småföretag som tillsammans står för drygt 126 600 jobb.

För få utbildas till jobben som finns

Göteborg är en dynamisk stad med stora planer på att bygga allt från bostäder till batterifabriker. Den framväxande skyskrapan Karlatornet på Lindholmen står som ett utropstecken över stadens utveckling. Men för att Göteborg ska lyckas med visionerna behövs företag som kan göra jobbet.

Inom byggbranschen och hantverksyrken är bristen på folk särskilt påtaglig. Trots att företagen skriker efter yrkeskompetens väljer allt färre ungdomar en praktisk yrkesutbildning. I Finland och Nederländerna läser ungefär 70 procent av eleverna yrkesprogram. I Sverige är motsvarande andel cirka 35 procent.

Bristande kunskap om hantverksyrken 

Mattias Mattsson är plåtslagare, vd och ägare av företaget Pogab. Han har god inblick i svårigheten för företagen i hans bransch att hitta arbetskraft.

− Det är katastrof. Det har knappt utbildats några plåtslagare de senaste tjugofem, trettio åren. Tidigare blev man högt ansedd; det var lite status i att vara hantverkare. Tyvärr är det inte så i dag. Ungdomar som ska välja vet inte ens att det behövs hantverkare, sade han i samtalet.

För att hitta plåtslagare och vända utvecklingen på sikt jobbar Mattias Mattsson aktivt med att vara ute i skolor och prata. Det gäller att synas och höras för att kompensera för att få unga har egna, jämnåriga förebilder.

− Vi jobbar jättemycket med praktikanter och med åttondeklassare som får komma in och se vår värld. Då får de reda på vad yrket är. Vi försöker även nå föräldrarna för att få dem att stötta sina barn i valet, att även för dem höja statusen, sade han.

Det behövs förebilder

Med i panelen var Maximilian Sussman som är lärling på Pogab. Som en av dem som trots allt valt plåtslagarbanan betonade också han vikten av förebilder.

− Jag har alltid varit intresserad av att renovera och bygga. Sedan har jag varit mycket med min morfar som var plåtslagare och fick se hans arbete, så jag hade en bra förebild. För att fler ska välja en yrkesutbildning behöver man sluta se ner på yrket och fler familjer och skolor behöver få se vad det faktiskt är vi gör, sade han.

Se de små företagens behov

Johanna Redelius, enhetschef i Göteborgsregionens kompetensnav, instämde i att det är en utmaning att locka unga till yrkesutbildningarna. Kompetensnavet arbetar främst med branschråd där företrädare för olika branscher får träffa utbildningsanordnare för att prata om kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Det anordnar också Gymnasiedagarna och Future skills som ger arbetsgivare möjlighet att träffa ungdomar som ska välja gymnasieutbildning. Men det är enligt henne en utmaning att nå de små företagen.

Ta emot praoelever kan vara svårt för ett mindre företag och då har vi olika förslag på hur man kan göra, som när vi tillsammans med Företagarna jobbar i Hantverkshuset, sade hon.

Tänk nytt

Med i panelen var även Mariah Ben Salem (L), vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad. Hon lyfte också fram behovet av att arbeta så att de små företagens behov tas tillvara.

− Det finns mängder med olika samtalsytor med det är ofta de större företagen som är där. Jag tycker att företagarna själva måste släppas in så att deras behov kan tas tillvara. Vi behöver också se över vilka utbildningar vi erbjuder, nu har vi kört samma upplägg under en lång tid men världen har förändrats drastiskt så vi behöver vara självkritiska och tillsammans med företagen se över vilka utbildningar och på vilka nivåer som behövs nu, sade hon.

Se hela seminariet 

Fler nyheter från Företagarna