podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Oro för varsel hos en fjärdedel av regionens småföretagare

Publicerad 1 nov 2022
En färsk undersökning bland våra medlemmar i Västra Götaland visar att 24 procent av regionens företagare riskerar att behöva säga upp personal till följd av de kraftigt höjda el- och drivmedelspriserna i kombination med en stigande inflation.

− Den nya regeringen har meddelat att stöd kommer att ges till företagen men vi har ännu inte sett hur och när det kommer att ske. Behovet av kostnadslättnader är akut, för att vi inte ska behöva gå mot en massarbetslöshet. Retroaktivitet hjälper inte företag som har slut på likviditet nu, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Närmare 70 procent av företagen som deltagit i undersökningen uppger att den stigande inflationen har en kännbar eller mycket kännbar påverkan på företaget, då de inte kan höja sina priser mot kund i samma takt som inköpspriset på sitt material och sina råvaror. 63 procent uppger att det är ganska- eller mycket sannolikt att de kommer att behöva stoppa investeringar, vilket på sikt kan leda till en minskad expansion med en rejäl minskning av kommunala skatteintäkter som följd.

De företag som är mest påverkade enligt undersökningen är verksamma inom tillverkning och industri, detaljhandel samt bygg-, design och inredningsverksamhet.

− Det är ett väldigt allvarligt läge för företagen och det är bråttom nu. Inte bara företagen drabbas av minskad expansion, det kan också få förödande konsekvenser för hela samhället. De små och medelstora företagen har sedan 90-talet skapat fyra av fem jobb men nu riskeras både befintliga jobb och tilltänkta nya arbetstillfällen, säger Mikael Erlandson.

 

 Läs rapporten här

 

Om undersökningen

Rapportens resultat bygger på en undersökning bland Företagarnas medlemmar i Västra Götaland under perioden 10–20 oktober 2022.  Antal respondenter var 343 företagare med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.

Fler nyheter från Företagarna