podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kraftig konjunkturökning väntas bland småföretagen i Fyrbodal

Publicerad 15 jun 2022
Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland har återhämtat sig kraftigt efter att länet hade sin lägsta konjunkturindikator någonsin i fjolårets rapport. I Fyrbodal har konjunkturen tagit rejäl fart under de senaste tolv månaderna och förväntningarna bland småföretagen inför det kommande året är att tillväxttakten ska öka kraftigt. Fredrik Nilsson, vd på ProAcess Sweden AB i Uddevalla, ett företag som arbetar med Industriella reparbeten och avancerade fallskyddslösningar, bekräftar småföretagens positiva lägesbild.

– Vi har haft en tillväxtresa under fem-sex år. Förra året pausades uppgången men i år har det tagit rejäl fart igen och vi slår nu alla rekord, vilket känns fantastiskt roligt, säger Fredrik Nilsson.

Bakom uppgången i Fyrbodal finns en återhämtad tillväxttakt i omsättning och orderingång. Sysselsättningstillväxten är fortsatt negativ men en återhämtning har skett sedan i fjol. Prognosen för alla tre områdena kommande år är en fortsatt tillväxt.

– Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter pandemin och lyft från fjolårets historiskt låga nivå upp mot vad man förväntade sig för ett år sedan. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Ge den motorn rätt bränsle i form av bra förutsättningar så kommer den spinna vidare mot nya höjder, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Nio av tio företag i länet anger att de vill växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 36 procent av företagen svarat. Näst vanligast och ett kraftigt ökande tillväxthinder är politisk oförutsägbarhet, vilket 11 procent av företagen anger i år jämfört med 5 procent i fjol. Bakgrunden är sannolikt en kombination av oron i omvärlden och svensk energipolitik som båda bland annat fortsatt driva upp el- och drivmedelspriserna.

– Vårt enskilt största tillväxthinder är att hitta rätt kompetens och vi söker hela tiden efter fler medarbetare. Det som gör oss unika är vår repteknik, som vi använder oss av för att utföra tjänster inom höghöjdsarbete. Kompetensmässigt så söker vi yrkesmän och kvinnor inom olika yrkesområden, certifiering inom den industriella repklättringen kan man få hos oss. Eftersom vårt arbete till viss del är säsongsbetonad så blir det en extra utmaning, då det gör det svårare att erbjuda tillsvidareanställningar i den utsträckningen vi önskar, säger Fredrik Nilsson.

Andreas Sjöberg, företagschef på Swedbank Bohuslän Syd, bekräftar den positiva bilden som småföretagen ger i undersökningen.

– Fyrbodal har en stor bredd av företagande och det är roligt att se hur positiva våra företag är för framtiden. När gränsen till Norge öppnade så kom äntligen norra Fyrbodal igång igen.
Kustsamhällen ser med tillförsikt mot sommarens högsäsong men har det fortsatt mycket svårt att få tag personal i samtliga branscher. Vi ser fortsatt kunder som vill investera men oron och fördyrningar gör att flera funderar på en och två gånger hur de ska göra framöver. Denna tveksamhet gör att det kan bli lite hack i kurvan, säger Andreas Sjöberg.

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Ladda ner Småföretagsbarometern för Västra Götaland här

Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands fyra regioner 2008–2022

Fler nyheter från Företagarna