För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kostnadsfri kompetensutveckling för företagare - vad skulle vara intressant för dig och dina anställda?

Publicerad 19 dec 2022
NyföretagarCentrum Göteborgsregionen och Företagarna Västra Götaland samarbetar för att med stöd från Europeiska socialfonden kunna erbjuda företagare i Västsverige kompetensutveckling i form av utbildningar, nätverkande och andra aktiviteter för att stärka, utveckla och anpassa verksamheten i rådande tuffa marknadsläge. Vi planerar för utbildningar och aktiviteter under två års tid med start i september 2023. Vi skulle uppskatta om du som företagare vill dela med dig av dina tankar om behov av kompetensutveckling. Vad skulle hjälpa dej och dina anställda att utveckla er verksamhet?

Dina svar lämnar du i formuläret här nedan. Längst ner finns en intresseanmälan. Fyll i den så kommer du att få information och erbjudande om att delta i kompetensutvecklingen.  Merparten av utbildningarna kommer att ske digitalt.
Vi är tacksamma för din medverkan och hoppas att vi får tillfälle att stötta dej och din verksamhet!

Inom vilka av följande områden känner du behov att utveckla ditt företagande? Du kan ange flera alternativ.

Ange ditt namn, ditt företag och mejladress för att anmäla intresse för kommande utvecklingsprojekt. Genom anmälan får du förtur att få delta. 

Villkor - Så behandlar vi dina personuppgifter

Villkor - Så behandlar vi dina personuppgifter - Region Västra Götaland

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Västra Götaland ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Ditt namn och företagsnamn kan komma att delas ut till övriga deltagare i form av en deltagarlista.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

 Företagarna VGL lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna VGL. Du har även rätt att klaga på Företagarna VGLs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna VGL, som du når på e-postadress mikael.erlandson@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Fler nyheter från Företagarna