podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Högtidlig gillestämma med utdelning av gesäll- och mästarbrev

Publicerad 2 dec 2022
Företagarna Skövde-Tibro arrangerade nyligen den årliga gillestämman med utdelning av gesäll- och mästarbrev.  Till vissa delar har man behållit de urgamla högtidliga ritualerna från Skövde hantverksförenings tid med start 1868 vilket sätter extra guldkant på ceremonin och förutom medlemmar även lockar arbetskamrater, lärare och släktingar till högtiden. Företagarna ser vikten av att synliggöra de kvalitetssäkrade utförarna av olika hantverksyrkena.

Gesällbrevet är hantverkarnas egen kvalitetsgaranti och mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. I år utfärdades 11 gesällbrev och tre  mästarbrev i Skövde.

Mästarbrev erhöll:

gesäll

Frisör Natalija Medvedeva
Målare Ronny Andersson
Målare Jimmie Walter

Gesällbrev erhöll:

Hudterapeut Pool Wiklund
Målare Emil Holmberg
Målare Sebastian Simonsson
Målare Linda Storm
Frisör Filippa Söderqvist Hedberg
Frisör Josefin Wirén
Frisör Ida Davidsson
Frisör Linda-Marie Vallin
Frisör Emilia Lundin
Frisör Olivia Johansson
Frisör Edda Carlén

Filippa Söderqvist Hedberg fick sitt gesällbrev av Bengt Ohlsson.

Gesäll- och mästarbrev 

När en person började sin bana som hantverkare var det som lärling hos en mästare. Villkoren för lärlingsutbildningen, exempelvis lärlingstiden, reglerades av skråordningarna och varierade mellan olika yrken. Enbart pojkar antogs som lärlingar. De fick inte vara född utanför äktenskapet, dvs de fick inte vara oäkta barn. Enligt 1720 års skråordning skulle lärlingarna vara fyllda 14 år och lärotiden var mellan 3 till 5 år. Lärlingarna bodde hemma hos mästaren och kunde användas till allehanda uppgifter i hushållet. De var även tvungen att passa upp på gesällerna.

Efter lärotiden blev lärlingen gesäll. Gesällerna bodde i mästarens hushåll. Det var vanligt att gesällerna gav sig ut på vandringar, så kallade gesällvandringar. Genom att arbeta hos olika mästare lärde de sig yrket och kunde därmed bygga upp en egen skicklighet.

Det var först på slutet av skråtiden som det blev krav att han först skulle avlägga gesällprov som bestod i att lärlingen skulle tillverka någon vara inom sitt område, exempelvis en möbel. Detta bedömdes av olika mästare och varan måste bli godkänd för att lärlingen skulle bli upptagen som gesäll,  en slags examen. Upptagandet som gesäll följde en rituell invigningsceremoni. Ett bevis att lärlingen nu var gesäll var gesällbrevet.

Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 hantverksyrken. Efter utbildning ska man kunna bevisa sin kompetens genom ett godkänt gesällprov enligt branschens krav på yrkeskunnande. Gesällbrevet ger större chans till ett bra jobb både i Sverige och utomlands. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder. Det utfärdas cirka 1 000 Gesällbrev per år i Sverige.

Mästarbrev

Ett mästarbrev är ett unikt erkännande av yrkeskunskap och en kvalitetsgaranti som ger besked om yrkeskompetens.

För att få Mästarbrev krävs:

- avlagt gesällprov
- minst sex års erfarenhet i yrket, enligt resp. branschs provbestämmelser
- vara verksam i yrket
- visa yrkeskunnande med ett godkänt mästarprov
- visa dokumenterade företagsekonomiska kunskaper - Mästarbreven regleras i Svea rikes lag.

 

Fler nyheter från Företagarna