podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Superstars som gör skillnad för företagare i Västra Götaland

Publicerad 4 maj 2022
När företagare möts så kan magi uppstå. Är det dessutom företagare som engagerat sig som förtroendevalda i Företagarna är det stor risk att det blir dubbelmagi. Tack alla ni som deltog på inspirationsträffen och årsstämman i Kvänum, som vi nyligen arrangerade för föreningsaktiva i vår region!

Inbjudan till träffen, som vi kallade introkvällen, var speciellt riktad till alla nya förtroendevalda. Då alla föreningar nyligen haft sina årsstämmor, passade det bra att ge alla nya föreningsaktiva kunskap, inspiration och en fint tillfälle att nätverka med andra. Det kom många nya men också en hel del av våra mer erfarna föreningsaktiva. Ett fint kvitto på att man brukar åka hem från våra träffar med en massa ny energi och nya idéer − något man inte vill missa helt enkelt, även om man inte är ny inom Företagarna!

Det är spännande att träffa föreningsaktiva från olika delar av regionen. Deltagarna fick en hel del mingeltid för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och bolla idéer för kommande föreningsaktiviteter.

Varför har jag valt att engagera mig i Företagarna? Den frågan fick deltagarna svara på i smågrupper och det var härligt att se och höra sorlet som uppstod i rummet. Det finns många anledningar att engagera sig och man har olika saker man brinner lite extra för, exempelsvis bidra till ett bättre företagsklimat och att skapa bra nätverk för företagare lokalt.

Helena Brunkman och Mats Strömqvist driver företaget Rallarsving Kommunikation AB och är experter på rörlig bild. De har utvecklat den användarvänliga grafikappen Clipsk. Under kvällen inspirerade de kring hur man enkelt kan skapa proffsiga filmer med mobilen och deltagarna fick egna licenser till Clipsk, som de kan använda kostnadsfritt fram till valet, för att exempelvis kunna göra intervjuer med sina lokalpolitiker.

 

Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna, berättade om hur vi på Förtetagarna jobbar med påverkansarbetet inför och efter valet den 11 september. Deltagarna fick också dela med sig av sina tankar och idéer om vad de planerar att genomföra för valaktiviteter lokalt.

Efter valdiskussionerna hölls årsstämma för Företagarna Västra Götaland där ordförandeskapet ledes av Claes-Henrik Martinsson. Vi var 45 deltagare vid stämman och vi gavs inte bara tillfälle att få tacka av Mathias Eriksson, vice ordförande, Kristina Elford, ledamot och Bente Hjelm, ledamot för sina år i regionstyrelsen, utan också klubba hur styrelsen ser ut i det nya verksamhetsåret.
Vi vill därför hälsa följande personer varmt välkomna till styrelsen och styrelsearbetet:

Ordförande
Monica Crusner, Göteborg omval
Vice ordförande
Dennis Lénberg, Borås nyval

Ordinarie ledamöter
Bengt Ohlsson, Skövde omval
Lars Grenhage, Stenungsund omval
Maria Falegård, Falköping omval
Marita Skogum, Mark nyval
Sebastian Hellberg, Mellerud nyval
Suzanne Asserholt/Fredrik Östbom, Stockholm nyval
Ulrica Sundén Berger, Vänersborg omval

Revisor
Daniel Larin, Göteborg omval

Utanför stämman delades också priser ut för Årets medlemsutveckling "Skrålådan" vilket gick till den förening som ökat sitt medlemsantal mest procentuellt under 2021. Grattis till Lilla Edet ökat mest med 64,3%. Det delades också ut pris till Årets Opinionsaktivitet som gick till Dals-Ed och deras uppstart och framgång med företagssamverkan mot brott. 

Grattis till Företagarna Göteborg för utmärkelsen Årets förening i Västra Götaland. Detta pris delas ut en gång om året på Företagarna Västra Götalands årsstämma. Så här löd motiveringen:

” Föreningen har, detta andra pandemiår till trots, varit mycket engagerad och med stor kreativitet genomfört flera insatser för att hålla i gång verksamheten. Man har verkligen varit på tårna och bjudit in till medlemsevent så fort restriktionerna tillåtit, till exempel en magisk afton med Joe Labero, frukostmöte med Günther Mårder och biopremiär. På sina sociala medier har man spridit ett tiotal medlemsintervjuer samt även intervjuer med kända företagare och personligheter i kommunen.
Styrelsen har bedrivit ett ständigt påverkansarbete i flera år med en aktiv dialog med kommunen i de näringsstrategiska frågorna. Som startskott för kommande valår har man genomfört en medlemsundersökning för att få en bättre bild av brott mot företagare i kommunen. Sedan har man intervjuat företrädare från kommunens partier och publicerat på sociala medier.
Som en positiv effekt av satsningarna kan vi glädja oss åt ett starkt växande medlemsantal under året.”

Tyck till om Långsiktig utveckling av Dalsjöforsbygden

Fler nyheter från Företagarna