headphones newspaper video-player

Styr företaget i rätt riktning efter pandemin

Förändringen inom näringslivet går med rasande fart och när pandemins begränsningar släpper gäller det att inte hamna på efterkälken. Vet du vad du behöver göra för att ligga i framkant?
Publicerad 25 maj 2021
Shutterstock

Digitaliseringen har gått från möjlighet till nödvändighet under pandemin. Om det länge hetat att det gäller att inte hamna på efterkälken i den digitala omställningen gjorde smittspridningen och restriktionerna det plötsligt till ett krav att sköta mer av vardagen framför en skärm.

Om ökad digital mognad i någon mån tvingats fram, har många samtidigt känt sig avskärmade där framför skärmarna. Längtan efter fysiska möten och att återvända till gator, torg, parker och leva som vanligt gör att alla företagare gör klokt i att tänkta till över sin verksamhet. Vilka förändringar är här för att stanna och vilka kommer att klinga av när pandemin så småningom ebbar ut?  

− Corona har gett en turboeffekt på den utveckling som redan påbörjats. Vi bryter nu ny mark, säger Martin Karlsson, Senior Konsult på Future Research AB i artikeln Göteborg - en stad i förändring

Trenderna du måste ha koll på

En nödvändig insikt är att pandemin inte bara snabbat på omställningar. Den har även ritat om stadskartan. Inget kommer att bli som det var förr.

− Vi ser bestående trendskiften som på ett markant sätt förändrar varför människor rör sig i stadskärnan – och hur många som gör det, säger Martin Karlsson.

Göteborg city är i ovanligt hög grad präglad av kontor. Det gör att bestående förändringar i distansarbete får stora effekter på volymtrafiken till stadskärnan. Att fler arbetar på distans är däremot inte samma sak som att kontorsarbete ställs mot arbete från hemmet. I stället är det sannolikt olika urbana kluster som kommer att tävla om att attrahera människor. Ibland talas det om 15-minutersstaden, där det mesta av våra vardagsbehov går att nå på en kvart på cykel eller till fots.

− Vi människor är inte eremiter. Vi vill befinnas oss i ett socialt sammanhang. Att man inte är på kontoret fem dagar i veckan betyder inte att man sitter hemma resten av arbetstiden. Frågan är bara var många kommer att vilja vara? säger Martin Karlsson.

En angränsande trend är minskat affärsresande. Allt fler anser att det är orimligt att sitta på tåg eller flyg i flera timmar för att ha ett möte på ett par timmar, om samma nytta kan uppnås med ett videosamtal. Det betyder inte att alla affärsmöten kommer att försvinna, men volymen påverkas markant. Återigen en faktor som påverkar hur många som befinner sig i city och vad man har för behov när man är där.

Sist men inte minst är e-handeln en trend som förändrar logiken för stadsrummets ytor.

−Vi måste tänka bortom handel, konsumtion och kontorsarbete i stadskärnan. Det behövs andra incitament när de traditionella besöksanledningarna inte längre ger de volymer vi är vana vid, säger Martin Karlsson.

Ett vanligt misstag är att se e-handel som en motsats till handel i fysiska butiker. Det är inte antingen eller, utan både och, vilket ställer krav på innovation och förnyelse av alla som finns i stadsmiljöerna.

− Som konsumenter interagerar vi människor mellan den fysiska miljön runt omkring oss och de digitala plattformarna. Utmaningen för företagare är att förstå hur ett attraktivt ekosystem av sådana kontaktpunkter ser ut i den bransch man är verksam, säger Martin Karlsson.

Ställer begrepp på ända

För den som har en affär i ett centralt läge betyder det att det inte längre går att se den fysiska butiken som den primära platsen där man möter sina kunder. Den blir del i ett ekosystem vars funktion anpassas till hur konsumentbeteenden och köp ser ut. Det kan kännas ovant, men kanske ska butiken inte alls vara den plats där köpen sker, utan där upplevelser skapas? Upplevelser som senare leder till köp någon annanstans, som via en influensers konto i sociala medier eller i en popup-butik någon helt annanstans.

− Många företag behöver utvärdera sin roll och ställa sig frågan vad syftet är som man långsiktigt bygger verksamheten på. Det gäller att våga ompröva sin verksamhet och titta på den med nya glasögon, säger Martin Karlsson.

Hållbarhet allt viktigare

Att vara del i ett ekosystem kan även ha en mer konkret innebörd. Hållbarhet kommer så starkt på alla fronter och det gör att det måste gå att sätta in verksamheten i ett större sammanhang som är begripligt för dem som man vänder sig till. Konsumenter förväntar sig genomtänkta svar på frågor om miljö och klimat.

− Alla delar i värdekedjan måste klara av hållbarhetstest. Det handlar om leverantörer och om transporter. Allt måste hänga ihop för att bli trovärdigt, säger Martin Karlsson.

Börja inifrån

Det är inte bara hur man kommunicerar med kunder och tar ansvar för produktion och försäljning som är viktigt att ta med sig i förändringsarbetet. Lika viktigt är att vända blicken inåt, mot den egna organisationen. Samma trender som ritar om marknaden skapar ett förändringstryck på hur man arbetar, hur styrning och ledning utövas.

− Långsiktigt blir vision och syfte allt viktigare. Varför går vi till arbetsplatsen? Hur många dagar är vi där? Och vilken typ av arbete gör vi där? säger Martin Karlsson.

Häng med på resan!

Som småföretagare i city kan det vara svårt att veta var man ska börja när man ställs inför en så både genomgripande och svårgripbar förändring. Var ska man börja? Hur tar man första steget?

− Man talar ibland om den raplexa världen. Begreppet är en sammansättning av de engelska orden rapid och complex. Där är verkligen snabba och komplexa förändringar nu och det är fullt naturligt att känna sig lite vilsen, säger Martin Karlsson.

För Företagarna Göteborg är det viktigt att bidra med att sprida kunskap. Därför är vi glada att kunna erbjuda ett webinar med Martin Karlsson på Future Research AB den 9 juni kl. 10.00-11.00,  med efterföljande diskussion kring vad du och vi på Företagarna Göteborg kan göra för att bäst nyttja dessa förändringar. 

Vill du veta mer om projektet, kontakta Jakob E Saternus eller Maria Wannefalk, ledamöter i Företagarna Göteborgs arbetsgrupp;
Jakob E Saternus 0708-57 17 97, jakob.eriksson@mainhome.se  
Maria Wannefalk 0707-86 51 00, maria.wannefalk@presentationsupport.se 

Fakta om Ett bättre city

Projektet Ett bättre city arbetar på destinationsnivå med berörda nyckelorganisationer i staden, bland annat Företagarna Göteborg, för att tillsammans utveckla en attraktivare citykärna i Göteborg.

Projektet är resultatet av en stor undersökning om attityder till Göteborgs stadskärna som genomförts på uppdrag av Göteborg & Co och Business Region.

Underlaget har tagits fram av en arbetsgrupp som av består av representanter från Avenyföreningen, Business Region Göteborg, Citysamverkan, Fastighetsägarna, Göteborg & Co, GöteborgsLokaler, Kulturförvaltningen, Nordstan, Trafikkontoret, Vasakronan, Wallenstam och Innerstaden Göteborg.

 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor