headphones newspaper video-player

Rejäl konjunkturavmattning bland Fyrbodals småföretag

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året och hamnar på historiskt låga nivåer. I Fyrbodal förutspådde småföretagen dock en ännu kraftigare konjunkturavmattning än vad utfallet blev. Förväntningarna bland Fyrbodals företag på kommande tolv månader är att tillväxttakten ska öka kraftigt, till historiskt höga nivåer. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.
Publicerad 17 jun 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot landets småföretag och krisen är långt ifrån över, men nu ser småföretagen ljuset i tunneln.

– Det är glädjande att se den obotliga optimismen hos småföretagare och deras vilja att utvecklas. Jag är övertygad om att det kommer att vara nyckeln till Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin. Därför är det viktigt att vi ger företagen de bästa förutsättningarna att vara just den tillväxtmotor vi så väl behöver, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Konjunkturläget i näringslivet har gradvis förbättrats under de senaste tolv månaderna men skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher. Industrisektorn går bra medan konsumentnära verksamheter såsom handel, hotell och restaurang fortfarande i högre grad påverkas av restriktionerna och uppvisar en påtagligt svagare konjunktur och försämrad lönsamhet.

– Vi har levt i en mycket ansträngd verklighet under det senaste dryga året. Vad vi inte såg för ett år sedan var att pandemin skulle vara så utdragen som den har blivit. Det som är positivt är dels att de värsta scenarierna inte blev verklighet, dels att det idag finns en mycket positiv syn på den framtida utvecklingen. Våra företagare har tagit ett stort ansvar och har i många fall använt sig av de stödåtgärder som presenterats och samtidigt haft ett stort fokus på att hålla i sina kostnader.
Nu ser vi fram emot att, med gemensamma krafter, förverkliga den positiva förväntan som finns för framtiden bland våra företag, säger Thomas Eriksson, kontorschef Swedbank.

Ladda ner Småföretagsbarometern Västra Götaland 2021 här >>>

- Den största utmaningen för oss i dessa tider är materialflödet. Vi har också, som så många andra företagare, utmaningar med att hitta arbetskraft. Att vi blev Årets Företagare i Uddevalla har dock definitivt ökat kännedomen om oss och gjort oss mer attraktiv som arbetsgivare, säger Magnus Larsson, som driver företaget Sailyard i Uddevalla.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och produceras av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter