headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Företagarfrukost i Kind på temat "En hållbar framtid med rätt kompetens"

Den 2 februari arrangerade Företagarna Kind en digital företagarfrukost med tema kompetensförsörjning, tillsammans med Miljöbron och Tranemo kommun. Miljöbron driver projektet 7 H Kompetens och informerade om vilka möjligheter som genom det finns för företag i Sjuhärad.
Publicerad 2 feb 2021

Michael Stomberg från Företagarna Kind hälsade välkommen och lyfte lite av utmaningarna med företagens kompetensförsörjning i Sjuhärad. Michael, som med sitt företag Tranemo Metall AB själv haft ett gott samarbete med Miljöbron, introducerade delar av teamet på Miljöbron. De berättade bland annat att de under året erbjuder företag inom Sjuhärad en möjlighet att utan kostnad delta i ett kompetensförsörjningsprogram. Som medverkande företag erbjuds man en behovsanalys av Miljöbrons team och tillgång till deras e-learning, som är designad för att fånga upp och utveckla hållbarhetstänk och identifiera kompetensgap. Dessutom får man hjälp med 1-2 utmaningar som de identifierar tillsammans med företaget, samt en specifik studentinsats under året. 

− Det finns såklart massa vinster med att delta beroende på vad man som verksamhet efterfrågar mest. Att få hjälp med muskler och kraft i arbetet med hållbarhet, att lära känna potentiella framtida arbetstagare, kunskapslyft, med mera. Generellt skulle jag framhäva att den största vinsten kommer i och med lyftet i det strategiska arbetet med hållbarhets- och kompetensförsörjningsfrågor som programmet innebär, säger Elin Ekström på Miljöbron.

Följ länken för att läsa mer om programmet eller kontakta Elin Ekström direkt på elin@miljobron.se

7H Kompetens – värdeerbjudande

Obs! Det finns i nuläget möjlighet för ytterligare 6-7 företag att delta i kompetensförsörjningsprogrammet, så företagare i Sjuhärad - tag chansen!

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen