headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hallå där Maria Falegård, ordförande i Företagarna Falköping!

Maria Falegård är ordförande i Företagarna Falköping och driver sitt företag Smart Design. Vi tog ett snack med Maria för att höra hur Falköpings företagare mår och hur kommunen har agerat för att hjälpa företagare genom coronakrisen.

Hur mår du och hur har ditt företag påverkats av coronakrisen?

– Själv mår jag bra. Jag jobbar med information och marknadsföring och kommunikation så vi har än så länge inte tagit stor skada. Men när våra kunder har det tufft kommer det förr eller senare spegla över på oss, såklart. Kedjereaktionen är stark i alla branscher. Människor blir flexibla och kreativa när man tvingas till det och jag är övertygad om att många av de rutiner och vanor vi skapar nu kommer att fortsätta även efter att krisen vänder. Digitala möten har ju funnits länge, men först nu tror jag många förstår att det inte bara är en teknisk paniklösning utan även inkluderande och flexibelt på så många fler sätt.

Hur mår era medlemmar i Falköping?

– I Falköping är det hittills butiker, restauranger och tillverkningsindustrin som drabbats allra hårdast. En företagare beskrev läget tydligt imorse med att de som lever på  dagskassa och med direktbetalningar drabbas nu direkt, för de som har tillverkning och fakturering ser man effekten om ett litet tag.

Har du sett några kreativa lösningar bland era lokala företagare?

– Vi har sett många kreativa lösningar, framför allt bland restaurangägare. Ett exempel är Viltmat och Wrågården, som drar in vagnar till stan och säljer lunchlådor till både hemmajobbare och skolungdomar som pluggar hemma. Ett bageri har sänt ut förfrågan om att leverera brödkassar till bostadsområden. Allmänheten snappar upp många förslag från andra kommuner och har legat på vår kommun om att dela ut matkuponger till hemmastuderande skolungdomar för att gynna lokala restauranger. Det växer fram samarbeten högt och lågt och jag hoppas innerligt att det gör att så många som möjligt orkar och kan hålla ut genom detta.

Hur har ni samspelat med kommunen i frågorna? Något som kommunen gjort extra bra?

– Falköpings kommun har hittills kommit med några direkta åtgärder. Anstånd med befintliga och framtida fakturor för exempelvis tillstånd och lokalhyra och snabbare utbetalning av inkomna fakturor (alltså inte de dryga 30 dagarna som vanligtvis tillämpas). Uteserveringarna för cafeer och restauranger släpps på med omedelbar verkan. Man har även tillfört resurser och utökat Nyföretagarcentrums roll med att även rikta sig till befintliga företagare som behöver stöd och råd och lots i djungeln av nytillkomna krispaket och regelverk. De flaggar för att fler insatser kan komma så vi hoppas på det. Förslag finns det ju många och de kommer från alla håll.

Det är tufft att inte veta och inte kunna bilda sig en egen bild av läget när man översköljs med information och krisrop från alla håll, inte minst en mediarapportering som ger minst sagt dubbla budskap. Nätverk med andra företagare är a och o i detta!

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap