headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
På bilden: Christine Källner, Upphandlingsansvarig Partille kommun.

Partilles upphandlare har fått Företagarnas upphandlingspolicy

Partille kommun gör inköp för cirka 400 miljoner kronor om året. Företagarna vill därför lyfta att små företag är viktiga aktörer för goda affärer med våra gemensamma skattemedel i kommunen. Både kommunen och skattebetalarna vinner på en bra och sund konkurrens.

I november träffade Lena Råberg, ordförande Företagarna Partille, Christine Källner som är upphandlingsansvarig i Partille och diskuterade Företagarnas småföretagsvänliga upphandlingspolicy. Den listar sju tips hur kommunen kan skapa förutsättningar för att fler små företag ska få möjlighet att delta i upphandlingar.

Det var ett mycket positivt möte och Christine tyckte att punkterna som stod på tavlan var bra och berättade att Partille kommun redan idag arbetar med punkterna i policyn.

Småföretagsvänlig upphandlingspolicy – sju tips till alla upphandlare

Företagarna listar sju punkter som är särskilt viktiga för att små företag ska kunna delta i offentlig upphandling.

1. Träffa småföretagare ...
... regelbundet och för dialog, för att bidra till en god affär.

2. Ställ relevanta krav ...
... i upphandlingarna som inte utesluter små företag, och som kan följas upp.

3. Dela upp ...
... kontrakt och ramavtal så att små företag får större möjlighet att lämna anbud.

4. Uteslut oseriösa leverantörer ...
... för att främja en god konkurrens.

5. Sprid information ...
... om upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, på kommunens egen hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

6. Motverka otillåtna direktupphandlingar ...
... för att uppnå en bra affär och för att undvika jäv.

7. Följ upp ...
.. upphandlade kontrakt löpande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap