podcast news play företagaren I media förmån faq

Kommun och företagare vinner på småföretagsvänlig upphandling

Varje år gör kommuner och myndigheter inköp för över 700 miljarder kronor. Vi på Företagarna menar att små företag är viktiga aktörer för att kommunerna ska göra goda affärer med dessa gemensamma skattemedel.
Publicerad 16 dec 2019

Trots de stora summorna som upphandlas varje år har flera kommuner svårt att få in anbud och ibland utformas upphandlingar på ett sätt som utesluter små leverantörer.

Företagarna Västra Götaland och Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson har därför tagit fram en småföretagsvänlig upphandlingspolicy med sju tips till hur kommunen kan skapa förutsättningar för en större leverantörsmångfald. Om kommunen underlättar för små företag att lämna anbud så ökar det möjligheten att få in fler anbud och göra bättre affärer.

I november 2019 överlämnades tipsen till Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. Nu är vår målsättning att alla upphandlare i Västra Götaland ska få ta del av denna småföretagsvänliga upphandlingspolicy.

Småföretagsvänlig upphandlingspolicy – sju tips till alla upphandlare

Företagarna listar sju punkter som är särskilt viktiga för att små företag ska kunna delta i offentlig upphandling.

1. Träffa småföretagare ...
... regelbundet och för dialog, för att bidra till en god affär.

2. Ställ relevanta krav ...
... i upphandlingarna som inte utesluter små företag, och som kan följas upp.

3. Dela upp ...
... kontrakt och ramavtal så att små företag får större möjlighet att lämna anbud.

4. Uteslut oseriösa leverantörer ...
... för att främja en god konkurrens.

5. Sprid information ...
... om upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, på kommunens egen hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

6. Motverka otillåtna direktupphandlingar ...
... för att uppnå en bra affär och för att undvika jäv.

7. Följ upp ...
.. upphandlade kontrakt löpande.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.