headphones newspaper video-player

Kommun och företagare vinner på småföretagsvänlig upphandling

Varje år gör kommuner och myndigheter inköp för över 700 miljarder kronor. Vi på Företagarna menar att små företag är viktiga aktörer för att kommunerna ska göra goda affärer med dessa gemensamma skattemedel.
Publicerad 16 dec 2019

Trots de stora summorna som upphandlas varje år har flera kommuner svårt att få in anbud och ibland utformas upphandlingar på ett sätt som utesluter små leverantörer.

Företagarna Västra Götaland och Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson har därför tagit fram en småföretagsvänlig upphandlingspolicy med sju tips till hur kommunen kan skapa förutsättningar för en större leverantörsmångfald. Om kommunen underlättar för små företag att lämna anbud så ökar det möjligheten att få in fler anbud och göra bättre affärer.

I november 2019 överlämnades tipsen till Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. Nu är vår målsättning att alla upphandlare i Västra Götaland ska få ta del av denna småföretagsvänliga upphandlingspolicy.

Småföretagsvänlig upphandlingspolicy – sju tips till alla upphandlare

Företagarna listar sju punkter som är särskilt viktiga för att små företag ska kunna delta i offentlig upphandling.

1. Träffa småföretagare ...
... regelbundet och för dialog, för att bidra till en god affär.

2. Ställ relevanta krav ...
... i upphandlingarna som inte utesluter små företag, och som kan följas upp.

3. Dela upp ...
... kontrakt och ramavtal så att små företag får större möjlighet att lämna anbud.

4. Uteslut oseriösa leverantörer ...
... för att främja en god konkurrens.

5. Sprid information ...
... om upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, på kommunens egen hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

6. Motverka otillåtna direktupphandlingar ...
... för att uppnå en bra affär och för att undvika jäv.

7. Följ upp ...
.. upphandlade kontrakt löpande.

Fler nyheter från Företagarna

Ungt företagande i fokus

Att redan som ung få hjälp att förverkliga en idé i företagsform kan vara startskottet på en framtida karriär som företagare.

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor