podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rundabordssamtal med anledning av vårbudgeten 12 juni

Publicerad 16 jun 2015
Företagarna Västra Götaland bjöd in småföretagare och socialdemokratiska riksdagsledamöter till rundabordssamtal med anledning av vårbudgeten som oroat många företagare. Den övergripande frågan är hur vi kan arbeta framåt för ett bra företagsklimat?

Maria DernerEfter att deltagarna anlänt, ätit och minglat runt lite för att lära känna varandra inledde Maria Derner, regionchef på Företagarna Västra Götaland. Maria beskrev nuläget hos småföretagare där ungefär 50 % hade som mål att växa genom att nyanställa. Småföretagsbarometern visade på positiva siffror i Västra Götalandsregionen där många vill nyanställa framöver och där sysselsättningen har ökat det senaste året.

Hindren är bl.a. att hitta rätt arbetskraft och kompetens, konkurrensen och att arbetsgivarkostnaderna är höga. De politiska riskerna är bland annat arbetsgivaravgifterna, vilket hindrar småföretagare att våga nyanställa. Företagarna behöver långsiktiga spelregler. Bland de personliga riskerna uppger ca 50 % av småföretagarna att den största farhågan är att man blir sjuk.

Diskussionerna handlade bland annat om vilka faror man ser som småföretagare och vad man gör när inte företaget går lika bra. Det framkom då att det första man som företagare drar ner på är självklart sin egen lön. Problematiken kring att en del arbetar trots att de uppbär A-kassa anses inte som ett stort problem, men bör självklart inte förekomma.

Det diskuterades mycket om arbetslagstiftningen bland företagarna och politikerna. Annat som kom upp på bordet var att arbetsgivaravgiften för unga höjs, vilket man hade helt olika syn på. Politikerna ansåg inte att effekten av den subventionen har varit tillräcklig utan har kostat mer än den har smakat.

"Vi ser inte att de subventionerade arbetsuppgifterna för yngre har gett några fler arbeten i alla fall inte många." Patrik Björck (s)

"Men vi har kunnat anställa många yngre och jag har pratat med andra företagare som är mycket oroade över detta." Elisabeth Mila, Villa Arelid AB.

"Man vågar ju inte längre anställa unga eftersom det tar längre tid att lära upp dem än om man anställer någon som redan har lång arbetslivserfarenhet, men då är det problem att hitta rätt kompetens och det här är ju inte bra för företagare som vill investera i ny arbetskraft." Johan Mårtensson, J2 Elteknik AB.

En annan het fråga som diskuterades var RUT och ROT och hur hårt det kommer att drabba småföretagen.

"ROT tas inte bort utan vi sänker subventionskostnaden, men vi ska satsa jättemycket på att bygga nya bostäder. Vi ska också satsa på infrastruktur och kompetensutveckling." Gunilla C. Carlsson (s)

"Det kan inte bara vara de stora drakarna som får uppdrag utan vi måste även kunna släppa in de mindre företagen när vi ska bygga." Mattias Jonsson (s)

"Det är jättemånga i min bransch som är oerhört oroliga när ROT försvinner och som inte vågar investera. Trots att vi får höra här att man ska släppa in de mindre företagen så får vi väl se om det infrias eller inte." Johan Mårtensson

 

Malena Eklund
Företagarna Västra Götaland
malena.eklund@foretagarna.se
+ 46 723-98 90 24

Fler nyheter från Företagarna