För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Säkra framtiden med effektiv arkivhantering

Publicerad 20 mar 2023
Näringslivsarkivet i Norrland - förkortat NIN och med säte i Härnösand - startades 1985, som Sveriges femte och Norrlands första renodlade näringslivsarkiv.

Näringslivsarkivet i Norrland erbjuder Norrlands företag säker och effektiv hantering av deras arkiv och historia.

I vårt arkiv finns drygt 700 företagsarkiv med arkivhandlingar från 1500-talet till nutid. I våra arkivlokaler skyddas handlingarna i rätt klimat mot brand, fukt, mögel och obehörig insyn. Företagen har hos oss oinskränkt rätt till sitt deponerade material och bestämmer själv sekretessnivå på materialet.

Att ha kvar äldre handlingar från sin egen verksamhet kan visa sig vara en riktig guldgruva. Ett välordnat arkiv underlättar administrationen genom att snabbt hitta handlingarna man behöver oavsett hur gamla de är.

Vad måste sparas i arkivet?

De lagstadgade kraven på vad som ska sparas och hur länge är något som i praktiken inte är helt enkelt att beskriva. Syftet med lagarna är att säkerställa att
information gällande till exempel räkenskaperna i ett företag finns bevarade och går att använda till att redogöra för hur pengarna i ett företag använts.

Det är alltså inte endast den specifika typen av dokument (exempel kvitton och fakturor) som avgör vad och hur länge handlingar skall sparas, utan vilken information dessa innehåller och hur detta påverkar helhetsbilden. Att välja vad som skall sparas är bara en del av arbetet i ett arkiv. Ett viktigare arbete är att bestämma när något inte längre behöver sparas och kan gallras bort.

Vill du veta mer?

Näringslivsarkivet har ordnat en enkel broschyr för dig som vill ha mer information, se länk här nedanför.

Det går också bra att kontakta Daniel Nordin, arkivchef, på daniel.nordin@nin.nu eller 073-419 81 10

- Här hittar du den digitala broschyren - 

Fler nyheter från Företagarna