headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Åtgärder krävs för att företagen ska klara coro...

Insändare: Åtgärder krävs för att företagen ska klara coronakrisen – kommunerna måste agera

20 mar 2020

I Västernorrlands län står nu mängder av företagare inför risken att verksamheten eventuellt kan behöva stängas ner som en följd av coronaviruset. Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda kommer det innebära en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet. Det skriver Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland. Läs insändaren i sin helhet här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap