headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern Västernorrland

11 jun 2020
Nedgång för småföretagskonjunkturen i Västernorrlands län.

Trots att företagarna i Västernorrlands län trodde på en uppgång i konjunkturen förra året har den nu backat för tredje året i rad. Dock ökade tillväxten i orderingång, omsättning och lönsamhet under året. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Du hittar hela rapporten här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap