headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Insändare: Västernorrland behöver snabb uppkoppling

Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt, skriver Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland med flera i en debattartikel i Allehanda.

"I Västernorrland är 7 av 10 hushåll anslutna till fiber. Trots det saknar 6 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning.

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behov finns. Nu vill vi se höjda röster och kraftfulla åtgärder.

Vi har därför startat Bredbandsuppropet i syfte att skapa ökad förståelse för behovet att fiberutbyggnaden också når landsbygden och sluter det digitala gapet mellan stad och land"

Det skriver Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland tillsammans med Thomas S Nilsson, ledare, Byanätsforum, Hans-Erik Näslund, ordförande, Hela Sverige ska leva Västernorrland, Gunilla Kjellsson, ordförande, LRF Västernorrland och Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen i en debattartikel i Allehanda.

Läs insändaren i sin helhet i Allehanda.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap