headphones newspaper video-player

Företagsamhet får Västernorrland att blomstra

21 mar 2016
Sverige är inne på en farlig väg. Insändare av Företagarna, LRF och Svenskt Näringsliv i Sundsvalls Tidning 21 mars 2016.

Nio av tio jobb skapas av företagsamma personer som driver små eller medelstora företag. I Västernorrland sysselsätts nästan 70 000 personer i privat sektor. Tillsammans genererar de drygt 14,6 miljarder i skatteintäkter. Företagen – jobbskaparna - är de främsta finansiärerna av välfärden – vår skola, vård och omsorg. Det är därför mycket tråkigt att se hur förutsättningarna för att få företagsamheten och företagsklimatet att blomstra snarare försämras än förbättras just nu på den näringspolitiska agendan. Låt oss förklara:

• Skatter på jobb och företagande har höjts kraftigt. Rut och rot har försämrats. Det höjer trösklarna in till arbetsmarknaden och försvårar integrationen. Det gör det svårare för seriösa företagare att klara konkurrensen från aktörer som verkar på den svarta marknaden.

Höjd inkomstskatt och höjd arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften för unga höjdes redan i augusti i fjol och höjs ytterligare nu i juni. För alla unga utan jobb blir det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden.

• Höjd skatt på drivmedel. Det slår extra hårt mot företagare på landsbygden. Många lantbrukare går redan på knäna, bland annat på grund av högre skatter än vad konkurrenterna har i andra länder. Konkurrenskraften står på spel.

Administrativ börda och omfattande regelverk. Utöver generella regler kring skatter, avgifter och arbetsgivaransvar har t ex ett lantbruk ungefär 400 branschspecifika regler att ta hänsyn till.

Sverige är inne på en farlig väg med fallande internationell konkurrenskraft, hög arbetslöshet bland unga och nyanlända och växande utmaningar för välfärden. För att klara detta måste jobbskaparna få bättre förutsättningar. Vi hoppas att politiker och allmänhet lyssnar på vad Sveriges företagare har att säga för när företag får svårare att växa och anställa blir resultatet således en minskande skattebas och mindre pengar till välfärd.

Att skapa goda förutsättningar för att starta och driva företag är också att göra det möjligt att förverkliga drömmar.

För företagande handlar inte bara om ekonomiska incitament. Det handlar också om passion, att få utlopp för sin kreativitet, att förverkliga sina idéer – och att bidra till ett bättre samhälle. För lantbrukare handlar det dessutom om att förvalta ett kulturellt kapital och kollektiva nyttigheter.

Vi tre organisationer tar vårt ansvar för att skapa en bättre förståelse både för den insats företagsamma människor gör och för hur deras villkor kan förbättras. Människor som kommer med nya idéer, som skapar jobb och genererar skatteintäkter är ovärderliga för Västernorrlands framtid.

För vilka skulle annars skapa jobb och lösa vårt läns utmaningar?

Susanne Öberg, Regionchef LRF

Thomas Byström, Regionchef Företagarna

Anna Hedensjö Johansson, Regionchef Svenskt Näringsliv

Länk till artikeln:

http://www.st.nu/opinion/insandare/foretagsamhet-far-vasternorrland-att-blomstra

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap