podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vill du engagera dig i Företagarna Vännäs?

Publicerad 23 jan 2023
Vill du också engagera dig i din lokalförening?

Nu är valberedningen för Företagarna Vännäs i full gång med sitt arbete - att hitta de allra bäst lämpade kandidaterna till vår lokala styrelse. Är du en av dessa? Eller känner du till någon som du vill tips oss om?

Att vara förtroendevald i Företagarna är en viktig uppgift som medför mängder av möjligheter som kan gynna och utveckla företagandet på din ort, ditt företag och även dig själv som företagare.

Företagarna är en stark organisation som består av ca 250 lokalföreningar runt om i landet. Här i Västerbotten finns vi i 16 lokala föreningar.

Det finns många fantastiska, drivna, unga och gamla företagare i Vännäs. Valberedarnas uppgift är att sätta samman ett styrelseteam som kan genomföra en bra verksamhet utifrån medlemmarnas önskemål och behov - idag och i framtiden. Styrelsen ska helst också spegla medlemmarna så bra som möjligt.

Om du vill engagera dig i din lokalförening eller tipsa om lämplig kandidat - fyll i formuläret här:

Nominera här:

villkor för personuppgifter
De nominerades uppgifter samlas in för att Företagarna Vännäs ska kunna välja ut en vinnare bland samtliga nominerade och dela ut priset som Årets Företagare i sin kommun. De nominerades uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är: Namn på nominerad företagare, Namn på nominerat företag, Motivering, Vem är du som skickar in nomineringen och kontaktuppgift till dig som skickat in nomineringen. 

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna utse en vinnare, för att kunna genomföra eventet, Årets Företagare, samt marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Vännäs tar hjälp i sin hantering av inskickade nomineringar m.m. av Företagarna Västerbotten Service AB.  

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41 eller maila dina frågor på personuppgifter@foretagarna.se.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna