För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så skapar vi tillsammans ett bättre företagsklimat i Umeå

Publicerad 28 apr 2023
Du vet väl om att du som medlem i Företagarna Umeå också har möjlighet att påverka politiken? Fyra gånger per år möter ett 20-tal representanter för näringslivet i Umeå, alla medlemmar i Företagarna Umeå, kommunens toppolitiker och tjänstepersoner för att föra en dialog, samverka och öka förståelsen för varandras verksamheter.

Företagarrådet i Umeå är ett gott exempel på hur vi som lokala företagare kan vara delaktiga i den näringspolitiska diskussionen, men också underlätta samarbetet med tjänstepersoner på kommunen. Genom våra fyra arbetsgrupper, kompetensförsörjning, infrastruktur, upphandling och framtidens Umeå har vi skapat ett unikt samarbete som bland annat resulterat i fler busslinjer, ökad dialog och nöjdare företagare.

Om du som företagare och medlem i Företagarna Umeå har frågor du vill lyfta är du välkommen att kontakta oss så att frågan kan lyftas i våra arbetsgrupper.

I veckan träffades vi återigen i Företagarrådet för att diskutera bland annat kompetensförsörjning och utökad transparens vid planerade upphandlingar. Kommunens upphandlingspolicy ska uppdateras och då blir det viktigt att se över hur upphandlingar utformas så att lokala och mindre företag också kan delta. Ett problem just nu är att det ofta ställs för höga krav, krav som inte alltid är relevanta för uppdraget, samt att upphandlingarna är för stora för mindre företag att räkna på. Kommunens ambition är att se över detta och främja det lokala näringslivet genom att oftare dela upp upphandlingar, underlätta för företag att samarbeta kring upphandlingar samt att se över kraven som ställs.

I vanlig ordning diskuterades även den ständigt närvarande frågan kring kompetensförsörjning, bristen på arbetskraft och hur kollektivtrafiken kan utvecklas för att gynna ett mer hållbart arbetspendlande.

Nu fortsätter arbetet i arbetsgrupperna, som tillsammans med ansvariga tjänstepersoner på kommunen arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Umeå. Dina synpunkter är viktiga!

Taggar
Fler nyheter från Företagarna