podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagare möter politiker och tjänstepersoner

Publicerad 13 apr 2022
Rapport från Företagarrådet.

En stor nyhet på månadens företagarråd blev satsningen Jobblots Ukraina. Det är Företagarna Umeå som tagit initiativ till en satsning för att hjälpa nyanlända ukrainare att komma in på arbetsmarknaden. Precis som konceptet Företagsakuten kommer detta att ske i samarbete med Umeå kommun Näringsliv. Jobblots Ukraina är ännu under utveckling, men känner du till någon som behöver hjälp, kontakta umea@foretagarna.se för att få veta mer!

Rallyt – inte den kassako som väntat

Umeå kommun analyserar just nu effekterna av Rally VM, men det man redan nu kan konstatera är att det inte blev det besökarantal man hoppats på. Mycket på grund av rådande pandemirestriktioner. Inte heller fick restaurangbranschen det uppsving som väntats, det var helt enkelt svårt att få besökarna och komma till restaurangerna. Samtidigt var det andra branscher som verkligen kunde dra nytta av eventet. Till nästa år ska analyser göras för att se hur detta kan förbättras.

Varför är kommunikation så svårt?

Ja den frågan kommer ofta upp på våra möten. Vi företagare har idéer och funderingar och undrar varför inget sker. Men på kommunen händer massor av saker i det dolda. Hur ska vi ändra på det här, det blev dagens stora diskussionsfråga, som i sin tur ledde till några konkreta förslag och önskemål. Förutom mer nätverkande, för att stärka sin omvärldsbevakning genom personliga möten, så efterfrågades även en slags prenumerationstjänst där man själv kan välja vilka områden man önskar få information kring. Arbetet fortgår och det återstår att se om kommunikation kan bli lättare.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna