podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarklimatet i Umeå

Umeå tappar i Svenskt näringslivs ranking av kommunens företagarklimat, från plats 167 i Sverige 2020, till plats 179 i år. Enligt de 160 Umeåföretag som svarat på enkäten anses företagarklimatet i Umeå endast godtagbart.
Publicerad 23 sep 2021

Fredrik Leek, ordförande i Företagarna Umeå kommenterar detta:

Det är uppenbart att det finns mycket kvar att jobba med för att Umeås småföretagare ska uppleva att vi har ett gott företagsklimat.

Svarsfrekvensen i näringslivsrankingen är relativt låg, 160 Umeåföretag har svarat på enkäten och svarsfrekvensen var endast 46 procent. Men det ger ändå en fingervisning på hur företagare i Umeå uppfattar företagsklimatet.

Värst står det till med kommunal konkurrens, dialog mellan företag och kommunala beslutsfattare och information, service och bemötande.

Vi har sett att det mest avgörande för ett bra företagsklimat är att det finns en bra dialog mellan kommun och näringsliv. Men även ett positivt bemötande från kommunala tjänstemän och politiker jätteviktigt för att främja utveckling och entreprenörskap.

Företagarna Umeå jobbar hårt för en bra kontakt med Umeå kommun, både tjänstemän och politiker. Fyra gånger om året ses representanter för Umeås småföretagare och kommunens tjänstemän och politiker i Företagsrådet, där diskuteras stående frågor som upphandling, infrastruktur, kompetensförsörjning och stadens utveckling.

Att vi måste bli ännu bättre på att informera och skapa dialog mellan företag och kommun är uppenbart. Samtidigt så har vi ett bra samtalsklimat i de forum som finns, så vi behöver tillsammans förstå vart och hur det går att utvecklas?

Just nu är den hetaste frågan kompetensförsörjning, där många Umeåföretagare vittnar om stora svårigheter att hitta rätt kompetens när de nu vill växla upp och anställa efter pandemin.

Nio av tio jobb kommer från småföretagare, med färre än 50 anställda enligt Företagarnas egna rapport Välfärdsskaparna. I Umeå sysselsatte småföretagarna hela 19 594 personer 2019 och genererade 1.4 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter.

/Fredrik Leek, Styrelseordförande Företagarna Umeå
070-678 38 71

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.