podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi måste prata mer om kollektivtrafiken

Publicerad 11 nov 2021
Äntligen fick vi se varandra på riktigt! Att pandemins digitala möten satt sina spår blev tydligt under onsdagens Företagarråd där de flesta upplevde ett uppdämt behov av diskussion och dialog. 12 representanter från Företagarna i Umeå mötte politiker och tjänstemän för att diskutera aktuella näringslivsfrågor.

Varje kvartal möts vi för att tillsammans jobba mot ett bättre företagsklimat i Umeå, så att vi som företagare kan få bästa möjliga förutsättningar att driva våra verksamheter.

Under onsdagens möte blev hållbart resande den stora diskussionspunkten. Många företagare saknar kollektivtrafik till sina arbetsplatser. Företagarrådet har tidigare drivit på för kollektivtrafik till Väst Teg, något som till slut löstes med att flygbussen fick ny linjedragning. Nu är det framför allt Västerslätt som står i fokus. Umeå kommun har tidigare provat att köra bussar till Västerslätt, men eftersom resenärerna uteblev avslutade de försöket. Något som skapat frustration bland flera företagare i området.

Vi inom politiken är överens om att vi ska satsa på kollektivtrafik. Strategin är att fokusera på de områden där flest åker och turtäthet har visat sig vara en viktig faktor om bussen ska ses som ett rimligt alternativ. Det är inte alltid det bär sig ekonomiskt. säger Anders Ågren (m)

Just nu pågår dock ett arbete på Umeå kommun med fokus på hållbara och jämställda arbetsresor, där man tittar specifikt på förutsättningarna på Västerslätt.

Ett spännande resultat av den här diskussionen var den gemensamma slutsatsen att dialog mellan kommun och företag är central för att komma fram till vilka behov som finns, för att på så sätt både skapa förutsättningar och medvetenhet hos anställda att välja hållbara transportmedel, säger Elin Leyonberg, Företagarna Umeå.

Samtidigt behöver även laddinfrastruktur för elbilar byggas ut i anslutning till arbetsplatser och företag kan själva se över exempelvis möjligheten till cykelparkering utanför arbetet.

Företagarna bör inkluderas i budgetdiskussionen

Det lyftes även förslag om att Företagarrådet ska finnas representerat i kommunens budgetdiskussion. Efter en genomgång av kommunens strategiplan och mål väcktes frågan om var näringslivet finns i dessa mål och vad vår roll är. Förslaget togs emot positivt och Företagarrådet kommer att driva frågan vidare.

Ingen kommunal evenemangsarena

Huruvida kommunen ska bygga en evenemangsarena eller inte är en fråga som länge diskuterats i Umeå. Under onsdagens Företagarråd kom beskedet att det i dagsläget inte kommer att ske i kommunal regi, eftersom erfarenheter från andra städer visat att det ofta slutar med att skattemedel måste finansiera driften. Däremot är kommunpolitikerna villiga att stötta privata aktörer som vill bygga en arena.

Om Företagarrådet

Företagarrådet består av ett tjugotal medlemmar från Företagarna Umeå. Varje kvartal träffar vi politiker och tjänstepersoner från Umeå kommun för att diskutera aktuella frågor och lyfta Företagarnas perspektiv. Däremellan träffas vi i arbetsgrupper med fokus på infrastruktur, kompetensförsörjning, upphandling och framtidens Umeå.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna