headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Tanka HVO100 i Lycksele?

Omställningen till hållbart företagande är i stort fokus och ett sätt är att minska sina utsläpp. Företagarna Lycksele i samarbete med Gold of Lapland vill undersöka hur intresset ser ut föratt möjliggöra en tankstation med förnyelsebart bränsle I Lycksele då vi uppfattat en viss önskan.
Publicerad 1 dec 2020

Denna önskan kan bli verklighet inom kort genom att vi i samarbete med Energifabriken ser över möjligheterna att öppna upp en publik tankstation.

Lycksele Flygplats ställer om med att tanka HVO100 i sin maskinpark och det kommer ligga som ett krav på framtida upphandlingar mot kommunen.

HVO är ett helt förnybart och fossilfritt drivmedel som reducerar koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med vanlig diesel.

Visste du att: (Information från Energifabriken)

  • HVO kan ersätta dieseln i samtliga dieselfordon och driften påverkas inte negativt
  • Fordonen går mjukare då oljorna och fetterna som bränslet är uppbyggt av fungerar även som ett väldigt bra smörjmedel
  • HVO har överlägsna köldegenskaper jämfört med andra flytande drivmedel
  • Det är fritt från svavel och aromater
  • Det reducerar inte bara koldioxidutsläppen, utan även partikelutsläppen reduceras med 1/3.
  • Det genererar minskade avgasemissioner
  • Det är ej giftigt för vattenlevande organismer
  • Kan lagras i väldigt lång tid (minst 20 år) utan att försämras i kvalitet

Man kan kort säga att HVO är ett bättre bränsle än diesel i alla aspekter, förutom priset då det är något dyrare. I dagsläget skiljer det en dryg krona per liter, men man får många fördelar för pengarna!

Läs mer I produktbladet från från Energifabriken: Produktblad Neste MY HVO100.docx .

Vi vill veta hur många som kan vara intresserade av att tanka HVO på en kommande station i Lycksele,.

FORMULÄRET ÄR NU STÄNGT. TACK TILL ALLA SOM SVARADE. 

Kontaktperson Energifabriken: Oscar Erlandsson

E-post:oscar@energifabriken.se

Telefon: 072-500 20 35

Ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland och Företagarna Lycksele

Lycksele.png                gold of lapland logo liggande.jpg   

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen