headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Umeå kommun och Företagarna startar företagsakut

19 mar 2020
Umeå kommun, Företagarna i Umeå och ett flertal lokala företagsrådgivare samverkar genom att starta företagsakuten. Initiativet finns till för de företag som söker rådgivning om hur man kan minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Syftet med rådgivningen är att öka kunskap om de åtgärder som skapas på nationellt plan och att dela med sig av den kompetens som finns hos Företagarna i Umeå och hos lokala företagsrådgivare. Företag kan exempelvis få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns. Eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning.

– Konsekvenserna av Coronaviruset drabbar vårt näringsliv hårt och omedelbart. Vi har de senaste dagarna lyssnat på många företagare och vi är berörda över hur tufft läget är. Flera uttrycker ett behov av vägledning och rådgivning för att kunna hantera situationen. Detta samarbete är ett snabbt första steg som vi kan ta, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Företagarna i Umeå driver företagsakuten genom dess ordförande, Fredrik Leek. Företagarna tar in resurser för att kunna svara på de frågor som inkommer.

– I sådana här extraordinära situationer behöver vi kraftsamla oss för att stötta företag. För oss på Företagarna Umeå är det viktigt att vara snabbt ute och finnas tillhands, både för våra medlemmar och andra företag, säger Fredrik Leek.

Vill du hjälpa till?

Bland de lokala företagsrådgivare som anslutit sig till initiativet finns bland Olof Degerfeldt vid Styrelseakademien, Anders Bergman vid Ackordscentralen och Thomas Nilsson, Grant Thornton.

Företagsakuten erbjuder löpande digital rådgivning via umea@foretagarna.se, samt möjlighet till drop-in i BIC Factorys lokaler, Rådhusesplanaden 6F.

Tid för drop-in är fredag den 20 mars, kl. 08.30-11.30.

Mer information:

 

Peter Juneblad

näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Fredrik Leek
ordförande
Företagarna i Umeå
070-678 38 71
umea@foretagarna.se

Mer information om corona för företagare hittar du här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap