headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Per Andersson och Jonas Nordin, Företagarna Västerbotten

Fyra åtgärder mot coronakrisen

För att stödja och hjälpa lokala företagare lanserar Företagarna fyra förslag på kommunala åtgärder i coronatider. Det som kan göras måste göras, och det snabbt, för att främja de jobbskapare som behöver finnas kvar i vår region även i morgon, menar Jonas Nordin och Per Andersson, Företagarna Västerbotten.

I Västerbotten står nu mängder av företagare inför risken att verksamheten eventuellt kan behöva stängas ner som en följd av coronaviruset. Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda kommer det innebära en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet.

De senaste dagarna har vi sett mängder av exempel på företagare i Västerbotten som inte bara hittar kreativa sätt att försöka stödja det egna företaget, men även så gott de kan försöker bistå andra företag, sjukhus, skolor och samhället för att hantera krisen.

Nu är det helt avgörande att alla beslutsfattare inser att företagen är samhällsviktiga verksamheter, precis som sjukvård, elförsörjning och livsmedel.

Företagarnas budskap är därför lika glasklart som knivskarpt:

Under de kommande åren krävs nolltolerans mot ökad regelbörda och ökade kostnader för företagen!

För att stödja och hjälpa lokala företagarna lanserar Företagarna fyra förslag på kommunala åtgärder:

1. Skjut upp eller slopa helt kostnaden för kontroll- och tillsynsärenden inom samtliga områden inom ramen för den kommunala myndighetsutövningen samt löpande avgifter i form av vatten och sophantering.

2. Kommunen och relevanta leverantörer måste skyndsamt se över möjligheten att förlänga fakturor, betalningstider och övriga villkor för att öka likviditeten hos småföretagen. Eventuella leverantörsfakturor måste skyndsamt betalas av kommunen. Hyror och avgäld som kommunen får in från företagen bör skjutas upp.

3. Vid akuta situationer har upphandlande myndigheter möjlighet att göra undantag från lagstiftningen och istället direktupphandla. I den mån det är möjligt behöver kommunens inköp göras från de mest krisdrabbade företagen. Större upphandlingar behöver delas upp så att även mindre lokala företag kan lägga anbud.

4. Kommunerna behöver direkt inrätta en lots för kommunens företagare som har frågor om företagandets fortlevnad och bistå med korrekt guidning till rätt instans för ytterligare råd och hjälp.

Att driva företag innebär alltid en risk. Men det finns inga i samhället som är bättre på att hantera en kris liknande den vi står inför än en företagare. Det sitter i företagargenen att vara påhittig och med alla medel som finns tillgängliga försöka hitta lösningar för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Men den kris hela samhället och näringslivet nu står inför saknar motstycke och kommer kräva så väl ödmjukhet som handlingskraft av våra beslutsfattare för att mildra och motverka. Det som kan göras måste göras, och det snabbt, för att främja de jobbskapare som behöver finnas kvar i vår region även i morgon.

Jonas Nordin, Regionchef Företagarna Västerbotten

Per Andersson, Ordförande Företagarna Västerbotten

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap