headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rädda våra djurparker!

26 maj 2020
Korttidspermittering upp till 80 procent, den stora räddningen för många företag, är inte ett alternativ för djurparker. I stället måste staten ta kostnader för personal med kritiska funktioner, skriver företrädare för Lycksele djurpark och Företagarna Västerbotten i en debattartikel i Folkbladet.

Våren brukar vara en höjdpunkt på Lycksele djurpark och andra djurparker runt om i Sverige. Då börjar året och livet om igen. Att människor och djur kan mötas är själva kärnan i djurparkernas verksamhet. Men på grund av coronakrisen är denna vår är inte som någon annan.

Svenska djurparker är företag och organisationer som ger oss upplevelser och kunskap som vi inte kan vara utan. Våra djurparker gör att både vi och våra barn kan följa en renkalvs första stapplande steg och lära sig om dess roll i ekosystemet, och se vilka miljöer utrotningshotade djur behöver för att inte helt försvinna. På djurparkerna får också många skolelever sina första möten med både svenska och exotiska djur – djur som i många fall är en del av nationella och globala artbevarandeprojekt.

Djurparkerna är ofta navet i den lokala och regionala ekonomin. Lycksele djurparks betydelse för Lycksele, ja för hela regionen är stor. Livskraftiga djurparker innebär inte bara unika upplevelser, folkbildning och utbildningsinsatser, här drivs den lokala och regionala turismen och här skapas jobb.

Coronakrisen har, förutom det stora mänskliga lidandet, påverkat ekonomi och många av näringslivets olika branscher negativt, och djurparkerna är inget undantag. De stöd som regeringen hittills tillfört näringslivet är till stor del inte tillämpbara på en djurpark. Korttidspermittering upp till 80 procent, den stora räddningen för många företag, är inte ett alternativ. Djuren måste ha tillsyn 365 dagar om året, oavsett om det finns besökare eller inte. Lycksele djurpark kan inte säga upp djurvårdare, zoologer, djursjukvårdare eller veterinärer.

Lycksele och många andra djurparker gör nu vad de kan för att överleva som verksamhet. Kostnader stryps, parköppningar flyttas och inga nya anställningar inför sommaren görs. Men djurparkerna riskerar att inte klara av situationen själva. Följande insatser måste sättas in omgående:

● Staten tar 80 procent av kostnader för djurparkspersonal som arbetar med kritiska funktioner.

● Inför ett generellt kostnadsstöd för att möta fasta kostnader i verksamheter (till exempel foder och medicin) som fått ett kraftigt fall i omsättning.

Landets djurparker, akvarier och tropikhus hade nära nio miljoner besökare 2019. Sverige behöver parkerna. De anställda vill fortsätta det viktiga arbetet som görs för djur och natur och se till att både barn och vuxna får upplevelser och kunskap för livet. Hjälp oss att göra det möjligt.

Lennart Melin, vd, Lycksele Djurpark

Håkan Carlström, styrelseordförande, Lycksele Djurpark

Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten

Per Andersson, ordförande, Företagarna Västerbotten

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap