headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarrådet juni

Den 10 juni träffades återigen Företagarrådet i Umeå, det viktiga dialogforumet mellan medlemsorganisationen Företagarna och Umeå kommun som syftar till att att skapa bättre förståelse för varandras utmaningar.

Företagarrådet träffades på distans och en stor del av mötet ägnades åt coronapandemins påverkan på företagandet i Umeå, Företagsakuten och andra Redovisning över vilka aktiviteter/åtgärder Umeå kommun gör för att hjälpa och stödja företagare vars verksamheter drabbas av den pågående pandemin. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detta.

Andra frågor som diskuterades var resultatet av Svenskt Näringslivs attitydmötning av företagsklimatet i Sveriges kommuner och vilka förbättringsområden som kommunen arbetar med just nu. 

Upphandling och kommunal konkurrens är andra stående punkter på agendan.

 Företagarna i Umeå riktar ett stort tack till alla engagerade företagare i Umeå och Umeå Kommun för ett gott samarbete.

Vi möts igen den 18 november - fysiskt eller digitalt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap