headphones newspaper video-player

Hur Covid-19 påverkar företag i Västerbottens län - Analys av undersökning 1

1400 enkäter skickades ut till företagare i Västerbotten och nu är resultaten här.
Publicerad 6 apr 2020

De sammanfattande slutsatserna från enkäten är:

• Redan sista veckan i mars 2020 har pandemin nått Västerbotten och dess konsekvenserpå regionens näringsliv är tydliga.

• Enkäten har fångat upp Västerbottens mikro- och småföretagare i huvudsak inom tjänstesektorn.

• Cirka 80 procent av företagen rapporterar att de påverkats av Covid-19 utbrotten.

• Närmare hälften av företagen har direkt påverkats, ytterligare cirka en tredjedel har påverkats indirekt.

• Avbryta nyanställningar, avstå lön, ansökt om att korttidspermittera sig själv, minska resande och andra löpande utgifter, öka bankkrediterna, eller att företagen letar extrajobb och tar på sig övriga uppdrag som ligger utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning är åtgärder som vidtagits. 

• Majoriteten av företagen ser dessutom risk för att behöva vidta ytterligare åtgärder inom tre månader för att minska kostnaderna genom t.ex. minskad bemanning, hålla stängt, korta ned personalens arbetstider, sänkta löner eller i värsta fall konkurs.

• Företagen efterfrågar riktade stöd till små företag, tydlig information och snabba åtgärder.

Se hela analysen här: Analys_Covid_19_200403.(PDF)

 

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor