headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Tandsköterskorna på Staffans Tandklinik har fått lämna sina synpunkter under utvecklingsarbetet, allt för att göra produkten än mer användarvänlig.

Lyckat utvecklingsarbete för Lyckseleföretag

18 nov 2019
Det var på senhösten 2017 som Staffan Söderström fick idén. Nu är resultatet av utvecklingsarbetet på väg ut på marknaden.

Inget är så bra att det inte går att göra bättre, brukar man säga.

Det insåg även Staffan Söderström, ägare av Lycksele Tandklinik, när han började använda sig av intraoral scanning för broar, kronor och implantat. Men utrustningen han investerat i hade begränsningar; bildskärmen satt för lågt och det fanns uppenbara begränsningar när det kom till det praktiska användandet. Här fanns utvecklingsmöjligheter, insåg han. Den enda som saknades var tid och pengar.

−Där vi är idag hade aldrig varit möjligt utan Företagarna Västerbottens projekt. Vägen från idé till förverkligande är ofta betydligt längre och kostsammare än man kalkylerat med, säger Staffan.

Mobil scanningsutrustning

Vad är det då han har tagit fram?

Ja, enkelt kan man säga att man genom produkten har hittat en lösning på behovet av att samla den digitala scanningsutrustningen i en mobil användarvänlig enhet som är lätt att flytta, t ex mellan behandlingsrummen. Fyra kriterier har legat till grund för utvecklingsarbetet; funktion, ergonomi, flexibilitet och hygien. Enheten är bl a försedd med batteri-backup och designats för att användaren ska kunna välja leverantör av den scanningsutrustning som enheten ska utrustas med. Fyra prototyper har tillverkats och tandsköterskorna på Staffans Tandklinik har fått lämna synpunkter och önskemål på förändringar för att göra den än mer användarvänlig.

Det inleddes ett arbete med att hitta återförsäljare för både den svenska och europeiska marknaden. T ex skickades utrustning till en intresserad återförsäljare i Holland från Staffans nybildade bolag Ortkidé AB.

Stöd vid utvecklingsarbetet

Genom Företagarna Västerbottens affärsutvecklingsprojekt har Staffans företag fått hjälp av extern kompetens. Projektet har kopplat ihop en student med utvecklingsprojektet i form av en projektledare.

Projektledare är Jonatan Granlöf. Jonatan går en maskiningenjörsutbildning på Umeå universitet och arbetar sedan mars 2018 med projektet på halvtid. I hans uppgift ingår även att forma en patentansökan för ytterligare en produkt samt organisera och administrera resor, mässdeltagande och annat som ingår.

Jonatan Jacobsson är till vardags ingenjör på TM-konsult.

Hans uppgift har varit att designa och söka mönsterskydd på utrustningen. Det innebär många och nära kontakter med bl a underleverantörer och prototyptillverkaren.

Lycksele-företaget JM Indutech har stått för kunnandet vid prototyp-framtagningen och anpassat den för produktion i större skala.

−Vi har haft stor nytta av Indutechs kunnande att hitta praktiska lösningar för tillverkningen, hanteringen av logistiken och annat som tillhör produktionen.

−Vi satsar på digital tandvård, ett spännande område där branschen bara ser början på den. Vi vill vara med och bidra på den resan. Företagarna Västerbotten har med sitt projekt gett oss den möjligheten, säger Staffan Söderström.

IMG_7757.JPG

Fr.v. Jonatan Jacobsson, Staffan Söderström och Jonatan Granlöf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap