headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Skatteintäkter i Umeå kommun

Välfärdsskaparna i Umeå kommun

26 mar 2019
Idag släpper vi rapporten Välfärdsskaparna där vi undersökt hur viktiga småföretagen är för kommunernas skatteintäkter och välfärden. Småföretagen bidrar med 1,36 miljarder kronor till Umeå kommun.

Sedan 1990 har det skapats 10 013 jobb i småföretagen i Umeå. Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker,
till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 23 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 1,36 miljarder kronor.

Umeå per sektor.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap